Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med det beslut som du fått har du möjlighet att överklaga.
När du har fått ett beslut har du tre veckor på dig att överklaga. Du ska överklaga direkt till den myndighet som fattat beslutet.

Hur du överklagar beslut

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Det går bra att skriva på ett vanligt papper. Den handläggare som fattat beslutet bedömer om det finns skäl att ändra beslutet.
Om beslutet inte ändras på det sätt du begärt, kommer kommunen att skicka ditt överklagande till Förvaltningsrätten, som prövar ärendet och avkunnar en dom.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange nämnd/utskott, paragraf i protokollet eller beslutsfattare. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
Underteckna skrivelsen med datum och underskrift samt uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen.
Skicka i så fall med den fullmakt du utfärdat till ombudet. Om du behöver hjälp eller mer information om hur man överklagar, kan du vända dig till handläggaren/beslutsfattaren.

Besvärshandlingen ska ha kommit in till Östra Göinge kommun inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag.

Skicka ditt överklagande till:
Östra Göinge kommun
Box 66
289 03 Broby

Du kan även lämna det i kommunens kundtjänst på Storgatan 4 i Broby.

Kontakt

Kontakta biståndshandläggaren i ditt område


Du kan överklaga om du inte är nöjd med ditt beslut.

När du har fått ett beslut har du tre veckor på dig att överklaga. Skicka ett brev till kommunen om vilket beslut du vill överklaga.

Biståndshandläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt som du vill skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten.

Biståndshandläggaren måste hjälpa dig med överklagandet om du behöver hjälp.

Kontakt
Kontakta biståndshandläggaren i ditt område

Hittade du inte vad du sökte?