Lärvux, Särskild Utbildning För Vuxna

Målet med Lärvux (särskild utbildning för vuxna) är att du ska få lära dig nya saker, vara med i samhället och utvecklas som person.

Du KAN studera på Lärvux OM du:

  • har fyllt 20år
  • har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada
  • kan tillgodose dig utbildningen

Kurser

Det finns många kurser att läsa. Du kan söka kurser som till exempel svenska, matematik och historia, men du kan även välja att lära dig mer om naturen, hälsan, det engelska språket, geografi och samhällskunskap. Vad vill du lära dig? Har du frågor eller önskemål så ring Caroline Österberg på 044-775 64 01

Uppdragsutbildningar

Vi skräddarsyr även utbildningar för företag och arbetsplatser där anställda önskar fördjupade kunskaper inom något område. Vi arbetar med flexibla lösningar för ett flexibelt lärande.

Kontaktinformation

Josefine Wrede
josefine.wrede@ostragoinge.se
044-775 64 04