Sjukanmälan

Frånvaro- och sjukanmälan

Du kan själv sjukanmäla dig via någon av våra anmälningsportaler. Följ länkarna nedan för att komma till rätt.

Frånvaroanmälan för vuxenstuderande

Sjukanmälan för ungdom

Sjukanmälan för vårdnadshavare

 

Information om frånvaroanmälan (vuxenstuderande)

Du måste göra en frånvaroanmälan varje dag du har lektion.

Har du någon form av studiestöd (CSN) och blir sjuk ska du redan första dagen sjukanmäla dig till Försäkringskassan.

Tänk på att du även kan behöva ett läkarintyg vid längre tids sjukdom. Se information på Försäkringskassans webbplats vad som gäller angående läkarintyg.

Är du sjukskriven längre än en vecka ska du kontakta din lärare eller skolan för att inte riskera att du stryks från kursen och förlorar din plats. Blir du sjukskriven längre än 5 arbetsdagar måste du även uppvisa läkarintyg för att få behålla din plats i kursen. Du ansvarar själv för att komma ikapp studierna du missat under din sjukdom.

Om du har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, anses du ha avbrutit kursen eller delkursen. Rektor får besluta om undantag, om det finns giltiga skäl.

Se instruktionsfilmer om hur du frånvaroanmäler dig nedan:

Frånvaroanmälan via dator

Frånvaroanmäla via mobil