Schema

Schema för Vårterminen 2024

 

Vuxenstuderande ser sitt personliga schema här när terminen startat (logga in med Bank-ID).

Elever på IM hittar sitt schema här när skolan börjar.