SFI

På utbildningen i svenska för invandrare (SFI) får du grundläggande kunskaper i svenska språket. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardags- och arbetslivet. Efter avslutad kurs får du betyg. All undervisning är gratis.

Kravet för att få läsa på SFI är att man ska ha uppehållstillstånd, svenskt personnummer och vara folkbokförd i kommunen. Intaget sker kontinuerligt i mån av plats. Undervisningen för SFI A-C sker i Hanaskog. SFI D finns i Sibbhult. Du söker till SFI genom att träffa Mattias Edeslätt på tisdagar 10:00-12:00. Skyltar finns på plats. Det ligger ca 100m från busstationen i Hanaskog.

 

 Innehåll

Du lär dig grunderna i det svenska språket så att du kan delta i det svenska samhället och vardagslivet. Undervisningen sker på dagtid eller i vissa fall, kvällstid i din egen takt. Undervisningen bygger på momenten:

  • Tala
  • Lyssna
  • Läsa
  • Skriva
  • Datorundervisning

Studievägar

Utbildningen består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3, vilka riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund och studieväg 3 till de som är vana vid att studera. Inom de olika studievägarna finns det sedan fyra olika nivåer. A, B, C, och D. Undervisningen sker förmiddag, eftermiddag eller på kvällstid (för de som har arbete).

SFI – Yrkesintroduktion

Du som är klar med SFI kurs C kan läsa SFI D – Yrkesintroduktion, en utbildning som ger dig inblick i hur det ser ut i det svenska arbetslivet. Utbildningen ger dig yrkessvenska i samband med SFI-studier samt studiebesök. Mer info om det finns HÄR

SFI A-C nivå finns på:

Göinge utbildningscenter
Badvägen 3
289 50 Hanaskog

SFI D nivå finns på:

Göinge utbildningscenter
Stengatan 3
289 71 Sibbhult

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter hittar du HÄR