SFI

Informationen nedan är även tillgänglig på följande språk:
The information below is also available in the following languages:

العربية – Arabiska
English – Engelska
Soomaali – Somaliska
ትግርኛ – Tigrinja
українська –  Ukrainska

På utbildningen i svenska för invandrare (SFI) får du grundläggande kunskaper i svenska språket. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardags- och arbetslivet. Efter avslutad kurs får du betyg. All undervisning är gratis.

Kravet för att få läsa på SFI är att man ska ha uppehållstillstånd, svenskt personnummer och vara folkbokförd i kommunen. Intaget sker kontinuerligt i mån av plats.

Innehåll

Du lär dig grunderna i det svenska språket så att du kan delta i det svenska samhället och vardagslivet. Undervisningen sker på dagtid eller i vissa fall, kvällstid i din egen takt. Undervisningen bygger på momenten:

  • Tala
  • Lyssna
  • Läsa
  • Skriva

Studievägar

Utbildningen består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3, vilka riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund och studieväg 3 till de som är vana vid att studera. Inom de olika studievägarna finns det sedan fyra olika nivåer. A, B, C, och D. Undervisningen sker förmiddag, eftermiddag eller på kvällstid (för de som har arbete).

Ansökan

Du ansöker till SFI genom att prata med Mattias Edeslätt på Bygatan 5 (Tranan) i Sibbhult. Drop-in för ansökan är öppet varje tisdag mellan kl. 13.00-15.00. För kontakt med Mattias, maila mattias.edeslatt@ostragoinge.se