Anpassad utbildning för vuxna

Målet med Anpassad vuxenutbildning är att du ska få lära dig nya saker, vara med i samhället och utvecklas som person.

Du kan studera på Anpassad vuxenutbildning om du:

  • har fyllt 20 år
  • har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada
  • kan tillgodose dig utbildningen

Kurser

Det finns många kurser att läsa. Du kan söka kurser som till exempel svenska, matematik och historia, men du kan även välja att lära dig mer om naturen, hälsan, det engelska språket, geografi och samhällskunskap. Vad vill du lära dig? Har du frågor eller önskemål så ring rektor Krister G Ramström på 044-775 64 06.

Uppdragsutbildningar

Vi skräddarsyr även utbildningar för företag och arbetsplatser där anställda önskar fördjupade kunskaper inom något område. Vi arbetar med flexibla lösningar för ett flexibelt lärande.