Validering

Inledande kartläggning

Du som funderar på att börja studera eller genomgå prövning på komvux, har rätt att få ditt kunnande kartlagt. Det innebär att du i samtal med en studie- och yrkesvägledare dokumenterar dina samlade erfarenheter för att få en övergripande bild av ditt kunnande. Syftet är att du ska göra medvetna och väl underbyggda val. Vidare är det ett sätt att identifiera områden där du kan behöva validering och andra utbildningsinsatser. Den inledande kartläggningen ska leda till en individuell studieplan som på bästa och snabbaste sätt tar dig genom utbildningssystemet, mot ditt studiemål. Du ska inte behöva studera det du redan kan. Om den inledande kartläggningen visar att du har tillräckliga kunskaper kan en validering bli aktuell.

Användbara länkar för kartläggning av arbete och arbetsuppgifter;
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-framtid/sjalvskattning
https://kartlaggningsverktyget.skolverket.se/start