Grundläggande Vuxenutbildning

På vår Grundläggande vuxenutbildning kan du studera kurser som motsvarar grundskolan. Du har flexibiliteten att kombinera grundläggande kurser med gymnasiala kurser, om ditt schema tillåter det. Nedan finns en översikt över våra grundläggande kurser:

Svenska

För dig som vill förbättra ditt svenska språk för att få behörighet för gymnasiala studier. Du utvecklar skriftspråket, tränar språkriktighet och läser skönlitteratur från olika delar av världen.

Svenska som andraspråk

För personer vars modersmål inte är svenska. Du får fortsatt träning i att kommunicera på svenska i både tal och skrift, samt diskutera samhällsfrågor och kulturella ämnen.

Engelska

Grundläggande engelska med fokus på samtal, grammatik och ordförråd. Kursen förbereder dig för gymnasiala studier i engelska.

Matematik

Repetition och tillämpning av grundläggande matematik i vardagliga situationer. Syftar till att bygga en stabil matematisk grund för gymnasiala studier.

Samhällskunskap

Fokus på att öka och fördjupa förståelsen för samhället och demokratiska principer, samt utveckla förmågan att ta ställning i samhällsfrågor.

Orienteringskurser

Kortare kurser inom digital kompetens och studieteknik som stödjer dig i dina studier och vardagliga situationer.