Grundläggande Vuxenutbildning

På Grundläggande vuxenutbildning kan du studera kurser motsvarande grundskola. Kurser på grundläggande nivå kan kombineras med studier på gymnasial nivå om schemat tillåter. Samtliga kurser som presenteras nedan är på grundläggande nivå.

Svenska

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla svenska språket för att få behörighet för studier på gymnasienivå i svenska. Du utvecklar skriftspråket och tränar språkriktighet samt läser skönlitteratur från olika tider, från Sverige och övriga världen. Du lär dig strategier för att förstå, tolka och analysera skönlitterära texter, samt texter med anknytning till studier, samhälls- och arbetsliv. Du tränar att leda ett samtal, argumentera, sammanfatta och göra muntliga presentationer.

Svenska som andraspråk

För dig som inte har svenska som modersmål. Du har betyg i SFI D eller har motsvarande kunskaper. Du får fortsatt träning i att formulera dig och kommunicera på svenska i tal och skrift. Målet är att du ska kunna diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser. Du ska kunna berätta, sammanfatta, förklara, kommentera, värdera och motivera dina åsikter skriftligt. Denna kurs ger behörighet för vidare studier på gymnasienivå.

Engelska

Du får lära dig grunderna i det engelska språket. Stor vikt läggs vid samtal i olika former, grundläggande grammatik och träning av ordförråd. Du utökar ordförrådet, förbättrar stavning, grammatik och blir säkrare på att skriva och tala engelska. Kursen förbereder dig för gymnasiala studier i engelska.

Matematik

De grundläggande färdigheterna repeteras och bearbetas med koppling till vardagen, både genom att öva huvudräkning, lösa vardagsproblem och diskutera matematik. Du bygger en stabil grund att stå på och utvecklar det matematiska tänkandet. Du ska öka ditt självförtroende inom matematiken och bli redo att studera matematik på gymnasienivå.

Samhällskunskap

Ämnet syftar till att såväl öka som fördjupa kunskaperna om omvärlden samt förstå de grundläggande demokratiska principerna. Kursen uppmärksammar hur olika handlingar påverkar samhällsutvecklingen och utveckla förmågan till egna ställningstaganden i samhällsfrågor.

Orienteringskurser

Vi erbjuder även orienteringskurser inom Arbetslivskunskap, Digital kompetens och Studieteknik som ska stärka eleven i sina studier och i vardagliga sammanhang.