Terminstider

Vårterminen Gymnasie 2019

Start-och slutdatum
2019-01-09 – 2019-06-14

Lov/Helgdagar
2019-02-18 – 2019-02-22
2019-04-15 – 2019-04-22
2019-05-01
2019-05-30 – 2019-05-31
2019-06-06 – 2019-06-07

Studiedagar
2019-01-08
2019-03-20
2019-05-14

Vårterminen SFI 2019

2018-01-10 – 2018-07-04

OBS! Det är BARA gymnasieungdomarna som har lov. De vuxenstuderandes eventuella ledighet meddelas av lärare. SFI har inga lov!