Terminstider

Vårterminen 2023

SFI
2023-01-09 – 2023-06-09

Studiedagar 9 jan, 28 feb och 24 maj

Yrkesvux
2023-01-09 – 2023-06-09

Studiedagar 9 jan, 28 feb och 24 maj

Teoretisk vux
2023-01-09 – 2023-06-09

Studiedagar 9 jan, 28 feb och 24 maj

Gymnasie IM
2023-01-09 – 2023-06-09

Studiedagar 9 jan, 28 feb och 24 maj

Ledighet/Helgdagar Gymnasie IM

Sportlov: 20 feb – 24 feb
Påsklov: 10 april – 14 april
Helgdagar/klämdagar: 7 april, 1 maj, 18 maj, 19 maj, 5 juni, 6 juni

 

OBS! Det är BARA gymnasieungdomarna som har lov. De vuxenstuderandes eventuella ledighet meddelas av lärare.