Terminstider

Vårterminen 2022

SFI
2022-01-10 – 2022-07-08

Yrkesvux
2022-01-11 – 2022-06-03 (Lektionsstart 12 januari)
2022-03-17 Studiedag
2022-05-27 Studiedag

Teoretisk vux
2022-01-10 – 2022-06-10 (Lektionsstart 11 januari)

Gymnasie IM
2022-01-10 – 2022-06-10

Ledighet/Helgdagar Gymnasie IM
2022-04-11 – 2022-04-18
2022-05-26
2022-06-06

Studiedagar Gymnasie IM
2022-03-17
2022-05-27

OBS! Det är BARA gymnasieungdomarna som har lov. De vuxenstuderandes eventuella ledighet meddelas av lärare.