Terminstider

 

Höstterminen 2021

SFI
2021-08-12 – 2021-12-22

Yrkesvux
2021-08-09 – 2021-12-21

Teoretisk vux
2021-08-19 – 2021-12-22

Gymnasie IM
2021-08-19 – 2021-12-21

Ledighet Gymnasie IM
2021-11-01 – 2021-11-05

Studiedagar IM
2021-09-21

OBS! Det är BARA gymnasieungdomarna som har lov. De vuxenstuderandes eventuella ledighet meddelas av lärare.