Terminstider

Vårterminen 2021

Gymnasie/Vuxenutbildning(Grund/Gy) – Terminstider
2021-01-13 – 2021-06-17

Klämdag v.19
2021-05-14

Helgdagar
2021-05-13

Höstterminen 2021

SFI
2021-08-12 – 2021-12-21

Yrkesvux
2021-08-09 – 2021-12-21

Teoretisk vux/Gymnasie IM
2021-08-23 – 2021-12-21

Ledighet Gymnasie IM
2021-11-01 – 2021-11-05

Studiedagar
2021-09-21
2021-12-01

OBS! Det är BARA gymnasieungdomarna som har lov. De vuxenstuderandes eventuella ledighet meddelas av lärare.