Terminstider

Höstterminen 2022

SFI
2022-08-15 – 2022-12-30

Studiedagar 1 september och 28 oktober.

Yrkesvux
2022-08-08 – 2022-12-19
2022-10-28 Studiedag

Teoretisk vux
2022-08-15 – 2022-12-21

Studiedag 28 oktober.

Gymnasie IM
2022-08-16 – 2022-12-22

Ledighet/Helgdagar Gymnasie IM
2022-10-31 – 2022-11-04

Studiedagar Gymnasie IM
2022-10-28

OBS! Det är BARA gymnasieungdomarna som har lov. De vuxenstuderandes eventuella ledighet meddelas av lärare.