Terminstider

Vårterminen Gymnasie 2019


Starttid – Sluttid

2019-01-08 – 2019-06-14

Lov/Helgdagar
2019-02-18 – 2019-02-22
2019-04-15 – 2019-04-22
2019-05-01
2019-05-30 – 2019-05-31
2019-06-06 – 2019-06-07

Studiedagar
2019-01-08
2019-03-20
2019-05-14

Vårterminen SFI 2019

Starttid – Sluttid
2018-01-10 – 2018-07-04

Höstterminen Gymnasie 2019

Starttid – Sluttid
2019-08-21 – 2019-12-20

Lov/Helgdagar
2019-10-28 – 2019-11-01

Studiedagar
2019-09-18

Vårterminen Gymnasie 2020

Starttid – Sluttid
2020-01-08 – 2020-06-12

Lov/Helgdagar
2020-02-17 – 2020-02-21
2020-04-06 – 2020-04-10
2020-05-22

Studiedagar
2020-01-08
2020-01-28
2020-05-20

OBS! Det är BARA gymnasieungdomarna som har lov. De vuxenstuderandes eventuella ledighet meddelas av lärare. SFI har inga lov!