Prövning

Om du vill ha betyg i en kurs där du själv skaffat dig kunskap eller vill höja ditt betyg på en kurs du tidigare läst, kan du göra en prövning. Du läser på egen hand in en kurs enligt aktuell kursplan.
De flesta prövningar består av flera delar såsom skriftligt, muntligt och/eller praktiska prov. I de flesta kurser förekommer också en eller flera fördjupningsuppgifter. Prövningen gäller alltid hela kursen.

Om du är intresserad av att göra en prövning, skickar du in en ansökan om särskild prövning tillsammans med betyg och kvitto på inbetald prövningsavgift (500kr).

För dig som tidigare fått betyget IG/F i kursen är prövningen kostnadsfri.

Undervisning eller handledning ingår inte i prövning, men ansvarig handledare kan ge dig råd och tips angående prövningen.