Prövning

Om du vill ha betyg i en kurs där du själv skaffat dig kunskap eller vill höja ditt betyg på en kurs du tidigare läst, kan du göra en prövning. Du läser på egen hand in en kurs enligt aktuell kursplan.
De flesta prövningar består av flera delar såsom skriftligt, muntligt och/eller praktiska prov. I de flesta kurser förekommer också en eller flera fördjupningsuppgifter. Prövningen gäller alltid hela kursen.

Om du är intresserad av att göra en prövning, gör du en ansökan via blankett i blankettarkivet

Efter inskickad ansökan kommer du bli kontaktad av skolan  för vidare instruktioner.

Undervisning eller handledning ingår inte i prövning, men ansvarig handledare kan ge dig råd och tips angående prövningen.