Prövning

Om du vill ha betyg i en kurs där du själv skaffat dig kunskap eller vill höja ditt betyg på en kurs du tidigare läst, kan du göra en prövning. Du läser på egen hand in en kurs enligt aktuell kursplan.

Vad innebär en prövning?

Prövning innebär att du genomför olika uppgifter, prov eller delprov för en hel gymnasiekurs inom en begränsad tidsram. Delproven kan inkludera skriftliga och muntliga moment. I vissa kurser inom naturvetenskap måste laborationer genomföras för att erhålla godkänt.

Under prövningen får du handledning från en examinator, och det förväntas att du som studerande är aktiv och följer den plan som upprättats. Annars finns risken att prövningen avbryts.

Vem får pröva?

Prövningen riktar sig till dig som är underkänd (betyg F), saknar betyg i ett ämne eller vill försöka höja ett befintligt betyg. Om du fortfarande går kvar i ungdomsskolan, ska du vända dig till din gymnasieskola.

Vad kostar en prövning?

Du har rätt till en kostnadsfri prövning om du har fått betyget F i kursen du vill göra prövningen i. För att ansöka om en kostnadsfri prövning måste du kunna verifiera med en betygskopia att du fått betyget F. Om du får betyget F även efter prövningen, måste du betala 500 kr för ytterligare försök att göra prövningen i kursen.  Prövning i ämnen där du saknar betyg eller vill höja ett redan godkänt betyg kostar 500 kr.

När kan jag genomföra en prövning?

Prövningarna på Östra Göinge Komvux sker efter överenskommelse med ansvarig lärare. Du kommer att få information om när och var prövningen äger rum inom tio arbetsdagar efter att du har anmält dig och betalat.

Hur går prövningen till?

Du anmäler dig till prövningen genom att skicka ett mail och svara på frågorna i mailet via länken längst ned. Inom tio arbetsdagar kommer du att få besked om din ansökan godkänns och få ytterligare instruktioner.

Prövningsavgiften betalas via Swish. När din ansökan om prövning är godkänd, får du e-post från vår administratör med information om betalning.

Prövningen påbörjas så snart betalningen är mottagen och behandlad. Om prövningen har påbörjats återbetalas inte avgiften. Med påbörjad prövning menas när kommunikation har etablerats mellan den prövande och läraren.

Prövningen

När din ansökan har behandlats och din betalning har registrerats, kommer du att kontaktas av den lärare som ansvarar för prövningen. Då kommer du att få information om kursinnehåll och rekommenderad litteratur. Du kommer också att få detaljerad information om tidpunkt och plats för prövningen (prov och/eller delprov).

Det är ditt ansvar att vara tillgänglig. Om du inte har blivit kontaktad av läraren inom 14 dagar efter att du har betalat, vänligen kontakta administratör Lilija McConnery på telefonnummer 044-775 64 46.

Ej avslutad prövning

Om du avbryter prövningen återbetalas inte prövningsavgiften. Om du har ansökt om en kostnadsfri prövning och inte fullföljer den, måste du betala den gällande avgiften nästa gång du ansöker om prövning i samma kurs.

Betyg

Efter avslutad prövning sätter läraren betyg på kursen. Om du inte har fått information om ditt betyg inom tre veckor efter prövningen, vänligen kontakta administratör Lilija McConnery.

Stöd/anpassning/hjälpmedel (alternativa verktyg)

Exempel på anpassningar kan vara inläst kurslitteratur, datorer med uppläsningsfunktion eller stavningsprogram med mera. Anpassningar genomförs i samråd med ansvarig lärare och vid behov specialpedagog.

Övrig information

  • En påbörjad prövning kan inte skjutas upp till senare tillfälle. I så fall måste du skicka in en ny ansökan och göra en ny betalning.
  • Endast en prövning får genomföras åt gången.
  • Maximalt 3 prövningar per termin är tillåtna.
  • Du ansvarar själv för att skaffa kurslitteratur.
  • Prövningar ger inte rätt till CSN-poäng.
  • Du måste kunna visa giltig legitimation vid prövningen.

Efter inskickad ansökan kommer du bli kontaktad av skolan  för vidare instruktioner.

Undervisning eller handledning ingår inte i prövning, men ansvarig handledare kan ge dig råd och tips angående prövningen.

Klicka här för skicka en ansökan om prövning