Kurslitteratur


Kurs Boktitel Författare/Förlag
SFI A Spår ett Sanoma utbildning
SFI B Lyckas med svenska 1 (blå) Katarina Vardeblom
Lyckas med svenska 2 (gul) Katarina Vardeblom
SFI C Språkvägen C Sanoma utbildning
SFI D Svenska Såklart, D-boken Liber
Kurs ISBN Boktitel Författare
Engelska grundläggande, delkurs 1 & 2 Digitalt läromedel,
inget inköp
Start with English from the beginning Lunis
Engelska grundläggande, delkurs 3 978-91-40-68913-9 Stepping Stone delkurs 3 Birgitta Dalin
Jeremy Hansson
Kerstin Tuthill
 Engelska grundläggande, delkurs 4 978-91-40-69597-0 Stepping Stone delkurs 4 Birgitta Dalin
Jeremy Hansson
Kerstin Tuthill
Grundläggande Samhällskunskap 978-91-40-69636-6 Se Samhället! Hans Almgren
Ewa Holm
Katarina Wattman
Samhällskunskap Orientering 978-91-47-11607-2 Start SO Liber
 Svenska som andraspråk, delkurs 1 & 2 978-91-40-69705-9 Nå målen 1 & 2 Fredrik Harstad
 Svenska som andraspråk, delkurs 3 & 4 978-91-40-69237-5 Nå målen 3 & 4 Fredrik Harstad
Matematik, delkurs 1 & 2 Inget inköp, bok finns Cordanova Delkurs 1 & 2 Ragnar Danielsson
Gert Gabrielsson
Bengt Löfstrand
Elisabet Bellander
Matematik, delkurs 3 Inget inköp, bok finns Cordanova Delkurs 3 Ragnar Danielsson
Gert Gabrielsson
Bengt Löfstrand
Elisabet Bellander
Kurs ISBN/Artikelnummer Boktitel Författare
Engelska 5 978-91-44-08417-6 Solid Gold 1 Eva Hedencrona
Karin Smed-Gerdin
Peter Watcyn-Jones
978-91-44-11934-2 Solid Gold 1 Study guide  Annevi Philsgård
Engelska 6 978-91-44-10780-6 Solid Gold 2 Eva Hedencrona
Karin Smed-Gerdin
Peter Watcyn-Jones
978-91-44-12363-9 Solid Gold 2 Study guide Annevi Philsgård
Samhällskunskap 1b 978-91-98-16812-9 Arena 123 Lars-Olof Karlsson
Svenska som andraspråk 1 978-91-98-16812-9 Svenska som andraspråk 1 Therese Åkerberg
Svenska som andraspråk 2 978-91-44-07917-2 Språkporten
Entreprenörskap 978-91-47-10071-2 E2000, Entreprenörskap Jan-Olof Andersson
Anders Philsgård
Kurs ISBN/Artikelnummer Boktitel Författare
Termin 1&2
Datorstyrd produktion 1 47-11560-0 Verkstadshandboken, övningshäfte
Industriella processer 1 47-01896-3 Produktionsprocessen, arbetsbok
47-01893-2 Produktionsprocessen, faktabok
Tillverkningsunderlag 1 47-08498-2 Ritningsläsningens ABC, elevbok upplaga 6
Termin 3
Produktionsutrustning 1 47-00185-9 Fakta om toleranser och passningar, faktabok
47-00030-2 Fakta om toleranser och passningar, övningshäfte med facit
Kurs ISBN/Artikelnummer Boktitel Författare
Beskärning 978-91-27-35695-5 Beskärningsboken Klaus Vollbrecht
Gustaf Alm
978-91-639-2368-5 Den stora knoppboken Claes Lööw
Utemiljö 978-91-7333-842-4 SFU Skötsel av utemiljöer Svensk byggtjänst AB
Entreprenörskap 978-91-47-10071-2 E2000, Entreprenörskap Jan-Olof Andersson
Anders Philsgård
Kurs ISBN/Artikelnummer Gleerups Boktitel Författare
Termin 1
Psykologi 1 978-91-511-0327-3 / 51103273 Psykologi 1 Tove Phillips
Social omsorg 1 978-91-511-0538-3 / 51105383 Social omsorg 1 Helen Carlander
Anatomi och fysiologi 1 & 2 978-91-511-0535-2 / 51105352 Anatomi och fysiologi 1 & 2 Maria Bengtsson
Ulla Lundström
Omvårdnad 1 978-91-511-0641-0 / 51106410 Omvårdnad 1 Maria Bengtsson
Maria Christidis
Ulla Lundström
Anna-Lena Stenlund
Termin 2
Psykiatri 1 978-91-511-0530-7 / 51105307 Psykiatri 1 Susanne Niemi
Funktionsförmåga 1 978-91-511-0448-5 / 51104485 Funktionsförmåga 1 Marie Bäcklinder Setterlund
Irene Larsson
Omvårdnad 2 978-91-511-0642-7 / 51106427 Omvårdnad 2 Maria Bengtsson
Maria Christidis
Ulla Lundström
Anna-Lena Stenlund
Hälso- och sjukvård 1 978-91-511-0645-8 / 51106458 Hälso- och sjukvård 1 Maria Bengtsson
Maria Christidis
Ulla Lundström
Anna-Lena Stenlund
Gerontologi och geratrik 978-91-511-0445-4 / 51104454 Gerontologi och geratrik Eva-Lena Lindquist
Termin 3
Psykiatri 2 978-91-511-0531-4 /51105314 Psykiatri 2 Susanne Niemi
Hälso- och sjukvård 2 978-91-511-0646-5 / 51106465 Hälso- och sjukvård 2 Maria Bengtsson
Maria Christidis
Ulla Lundström
Anna-Lena Stenlund
Social omsorg 2 978-91-511-0539-0 / 51105390 Social omsorg 2 (Behövs ej HT-21) Helen Carlander
Funktionsförmåga 2 978-91-511-0449-2 / 51104492 Funktionsförmåga 2 Marie Bäcklinder Setterlund
Irene Larsson