Synpunkten

Länk till: Inkomna synpunkter

Inkomna synpunkter

För dig som vill läsa inkomna synpunkter

Här redovisas de synpunkter som kommer in till kommunen. Inkommande synpunkt och lämnat svar publiceras avidentifierat.
Om du vill vara anonym när du lämnar din synpunkt kan du se ditt svar här.

Länk till: Lämna din synpunkt

Lämna din synpunkt

För dig som har synpunkt på vår verksamhet

Synpunkt kan vara beröm, klagomål eller förslag.
Gäller ditt ärende enbart en felanmälan på något i din närmiljö, exempelvis en trasig gatbelysning kan du anmäla det här: Fixa min gata

Länk till: Klagomålshantering förskola/skola

Klagomålshantering förskola/skola

För dig som är elev/vårdnadshavare

Vid klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan eller gymnasieskolan.
Klagomål kan vara om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något.

Visselblåsarfunktion

Funktionen ska användas om du misstänker att förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Östra Göinge kommun har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. Funktionen omfattar också medarbetare inom Östra Göinge kommun som arbetar för personer som är i beroendeställning till dem.
Visselblåsning i Östra Göinge kommun


Flicka tittar genom ett förstoringsglas

Hittade du inte vad du sökte?