Synpunkten

Länk till: Inkomna synpunkter

Inkomna synpunkter

Här redovisas de synpunkter som kommer in till kommunen. Inkommande synpunkt och lämnat svar publiceras avidentifierat.

Om du varit anonym när du lämnat en synpunkt är det här du kan ta del av svaret.

 

Lämna din synpunkt

Du som har en synpunkt på någon av kommunens verksamheter kan lämna den här.

Gäller ditt ärende en felanmälan på något i din närmiljö anmäls det här (länk till Fixa min gata).

Gäller din synpunkt en statlig väg ska du kontakta Trafikverket (länk  till trafikverkets webb).

Klagomålshantering förskola/skola

För dig som är elev eller vårdnadshavare till ett barn eller elev som går på någon av kommunens förskolor, fritidshem, grundskola eller gymnasieskola.

Här kan du lämna en synpunkt eller ett klagomål om verksamheten inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något.

Visselblåsarfunktion

Funktionen visselblåsning ska användas om du misstänker att förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Östra Göinge kommun har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen.

Funktionen omfattar också medarbetare inom Östra Göinge kommun som arbetar för personer som är i beroendeställning till dem. Här kan du läsa mer om visselblåsning i Östra Göinge kommun och göra en anmälan.


Flicka tittar genom ett förstoringsglas

Hittade du inte vad du sökte?