Mål, resultat och ekonomi

Bild på del av en budgetpresentation där punkterna vision, prioriteringar och mål syns.

Här förklarar vi hur Östra Göinge kommun sätter upp mål och planerar sin ekonomi, samt hur vi följer upp mål och ekonomi.

Östra Göinge kommuns styr- och ledningsmodell finns i bilden nedan och redogör för hur styrning och resultatuppföljning går till. Den gröna halvan är de beslut som politiken tar och den blåa halvan är de beslut som förvaltningen tar. De orangea pilarna visar hur vision, prioriteringar och mål beslutas och sedan utförs och följs upp i förvaltningen, för att avslutas med att politiken beslutar om ”Delårs- och årsredovisning”, där politiken tar beslut om hur väl vision, prioriteringar och mål utförts.

Till höger i modellen syns förvaltningens arbete med löpande uppföljning av verksamheternas effektivitet, samt verksamhetsrapporterna. En verksamhetsrapport tas fram i förvaltningen och går sedan (gul pil) till politiken som gör en politisk analys. Verksamhetsrapporten och den politiska analysen siktar på att svara på frågan Hur fungerar verksamheten?

Har du frågor om styr- och ledningsmodellen? I så fall kan du kontakta kommunen via mejl till kommun@ostragoinge.se.

Styr- och ledningsmodell.


Bild på del av en budgetpresentation där punkterna vision, prioriteringar och mål syns.

Hittade du inte vad du sökte?