Nödvattenplan

Vad är en nödvattenplan?

Vid allvarliga störningar i dricksvattenförsörjningen kan nödvattenplanen behöva aktiveras. Planen kan aktiveras av kommundirektören, SBVT:s VD och räddningschefen eller de som fått delegation av dessa.

Kommuninvånarens ansvar vid aktiverad nödvattenplan

 • Invånare har ett egetansvar vid samhällskriser. Viktigast är att ha vatten, mat och värme så att man klarar sig ungefär en vecka.
 • Kommuninvånarna ansvarar själva för att hämta och transportera hem nödvatten från hämtstationer samt att ha behållare för detta. Detta gäller inte kommuninvånare som har biståndsbeslut och därmed får stöd av kommunen.
 • Kommunicera med grannar och vänner som kan tänkas vara mer utsatta under en nödvattensituation.

Kommunens ansvar vid aktiverad nödvattenplan

 • Placera ut nödvattentankar på upphämtningsplatserna
 • Koppla in nödvatten till egna nödvattensystem
 • Tillse att nödvattentankar bevakas och bemannas vid behov
 • Transportera nödvatten till sårbara grupper som inte själva kan hämta vatten.
 • Kommunicera och informera om nödvattensituationen via hemsida och andra kanaler.
 • Lagerhålla och vårda nödvattentankar före, under och efter nädvattensituation.

SBVT:s ansvar vid aktiverad nödvattenplan

 • Ha avtal med livsmedelsklassade tankbilar som kan transportera rent vatten samt transportera och fylla på vatten i nödvattentankarna enligt kommunsn prioriteringsordning.
 • Arbeta för att lösa vattensituationen
 • Kommunicera och informera om nödvattensituationen via hemsida, sms eller andra kanaler.
 • Lagerhålla och vårda nödvattentankar före, under och efter nädvattensituation.
 • Förebygga nödvattensitautionen

Hur mycket vatten får jag hämta?

Livsmedelsverket har tagit fram rekommenderat vattenbehov i en krissituation

 • Invånare: Första dygnen 3-5l/person och dygn
 • Invånare: Efter ett antal dygn 10-15l/person och dygn
 • Invånare: Inom några månader 50-100l/person och dygn
 • Vård- och omsorgsboende: 15l/säng och dygn
 • Vårdpersonal: 10l/anställd och dygn

Hur ser prioriteringsordningen ut?

Det viktigaste är att kunna förse samhällsviktiga verksamheter. Dessa prioriteras de 72 första timmarna.

 1. Äldreboende
 2. Skolor
 3. Kommunala tillagningskök
 4. Hämtstationerna för invånarna

Vanliga frågor

Var finns hämtstationerna?

Detta kommuniceras vid behov

Hur får jag reda på beräknad mängd?

Detta kommuniceras vid behov


Hittade du inte vad du sökte?