Kommunarkivet

Kommunarkivet är kommunens centralarkiv för pappershandlingar. Sedan årsskiftet 2016/17 är kommunen medlem i kommunalförbundet Sydarkivera som i första hand ska ta hand om och bevara kommunens digitala handlingar. Sydarkivera är även arkivmyndighet för samtlig information (både analog och digital).

Sydarkiveras hemsida med mer information om kommunarkivet, Östra Göinge kommun.


Kommunarkivet finns i kommunhusets källare på Storgatan 4 i Broby. Du är välkommen att besöka arkivet på vardagar mellan kl. 8.00 och 16.30, men först bör du ta kontakt med kommunens växel tfn. 044-775 60 00 så att någon finns på plats och kan hjälpa dig till rätta.

I kommunarkivet förvaras kommunens protokoll, brev, kassaböcker, fotografier och mycket annat från 1863 och fram till våra dagar. Här kan du se vad skolbarnen fick i betyg, vad de olika nämnderna har beslutat eller titta på ett skolfoto.
Man kan säga att kommunarkivet är kommunens minne.

I arkivet finns även några föreningars arkiv som tagits emot som gåva eller har lämnats här för att skyddas för framtiden.

Välkommen att söka bland en halv kilometer handlingar!


Hittade du inte vad du sökte?