Vårt ledarskap

I Östra Göinge kommun arbetar vi utifrån en tillitsstyrd ledningsfilosofi. Det innebär att vi organiserar oss utifrån våra medarbetare kompetens och utifrån tillit till deras engagemang och förmåga. Vår utgångspunkt är våra kunders behov och vårt fokus är måluppfyllelse. På detta sätt främjar vi möjligheten till ansvar och trivsel för våra medarbetare samtidigt som vi motverkar detaljstyrning.

Våra chefer ska leva som vi lär. Som ny chef hos oss får man därför en intern chefsintroduktion som man genomför i grupp tillsammans med andra nya chefer i kommunen så att man ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas i sitt ledarskap.

Det tillitsbaserade ledarskapet har bland annat visat sig bidra till:

  • Lägre stressnivåer
  • Mer energi och högre produktivitet
  • Färre sjukdagar och mindre utbrändhet
  • Engagerade medarbetare som trivs och driver verksamheten mot dess mål
  • Kundfokus och högre kvalitet till kund

Hittade du inte vad du sökte?