Verksamhetsrapporter

Verksamhetsrapporten är en beskrivning av vårt arbete med att uppfylla de krav och förväntningar som ställs på oss genom politiska prioriteringar, lagstiftning och andra krav. Dessutom följer vi upp vår förmåga att uppfylla förväntningar och krav från invånare, företagare och besökare i kommunen.

Med hjälp av rapporterna vill vi skapa:

• transparens av hur väl kommunen uppfyller olika krav
• lärande och utveckling
• underlag för framtida prioriteringar

Verksamhetsrapporterna är indelade efter våra prioriterade område, samt socialtjänsten.

Följande verksamhetsrapporter och tillhörande analyser finns:

 

  • Vägen till arbete – februari

 

  • Det goda åldrandet – september

 

 

  • Socialtjänstrapport – oktober

 

 

Hittade du inte vad du sökte?