Verksamhetsrapporter

Verksamhetsrapporten är en beskrivning av vårt arbete med att uppfylla de krav och förväntningar som ställs på oss genom politiska prioriteringar, lagstiftning och andra krav. Dessutom följer vi upp vår förmåga att uppfylla förväntningar och krav från invånare, företagare och besökare i kommunen.

Med hjälp av rapporterna vill vi skapa:

• transparens av hur väl kommunen uppfyller olika krav
• lärande och utveckling
• underlag för framtida prioriteringar

Verksamhetsrapporterna är indelade efter våra prioriterade område, samt socialtjänsten. Hålltiderna som är angivna är den preliminära tiden på året då de politiska analyserna av verksamhetsrapporterna behandlas. Följande rapporter finns:

  • En bra start i livet – december
  • Vägen till arbete – februari
  • Det goda åldrandet – september
  • Attraktiva byar – april
  • Socialtjänstrapport – oktober 

 

 

Hittade du inte vad du sökte?