Verksamhetsrapporter

Verksamhetsrapporten är en beskrivning av vårt arbete med att uppfylla de krav och förväntningar som ställs på oss genom politiska prioriteringar, lagstiftning och andra krav. Dessutom följer vi upp vår förmåga att uppfylla förväntningar och krav från invånare, företagare och besökare i kommunen.

Med hjälp av rapporterna vill vi skapa:

• transparens av hur väl kommunen uppfyller olika krav
• lärande och utveckling
• underlag för framtida prioriteringar

Verksamhetsrapporter med tillhörande politiska analyser

Verksamhetsrapporterna är indelade efter våra prioriterade områden.

 

En bra start i livet

 

Vägen till arbete

 

Det goda åldrandet

 

Attraktiva byar


 

 

Hittade du inte vad du sökte?