Om Östra Göinge

Bild på ungdomar som klättrar i klätterställning i Knislinge.

Skånes gröna hjärta

Östra Göinge ligger i nordöstra Skåne i det historiska gränslandet mellan Sverige och Danmark. Här byter landskapet skepnad från öppen odlingsbygd med stora gods och gårdar, ädellövskogar och sammanhängande hagmark i söder till sydsvenska höglandets barrskogar, torp och insjöar i norr. De största och mest kända sjöarna är Immeln och Tydingen. Genom Östra Göinge från Östanå i norr till Hanaskog i söder rinner Helge å. Den var förr en viktig transportled och flera av byarna i Östra Göinge ligger därför invid ån. Idag är Helge å en betydande vattenkraftskälla. Göingebygdens historia syns i både kultur och arkitektur. Under medeltiden var befolkningen så stor och välbärgad att flera gedigna stenkyrkor kunde uppföras. Dessa tjänade både som gudstjänstlokaler och som försvarsanläggningar. Senare kom den tid som gett upphov till så många myter och historier om Snapphanarna, som än idag vårdas och berättas.

Dagens Östra Göinge rymmer en rik mångfald. Här finns gemytliga byar och vild skog, stora slott och små torp, genuint hantverk och modern konst. Här bryts och bearbetas den svarta diabasen som vi kallar vårt svarta guld och vi värdesätter närproducerade råvaror och lokala delikatesser. Östra Göinge har många eldsjälar, uppfyllda av den unika Göingeandan – en kombination av envishet och uppfinningsrikedom. I de djupa skogarna krävdes det ofta kloka lösningar för att säkra överlevnaden och denna vilja finns fortfarande kvar både i yrkeslivet och privat.

Östra Göinge kommun bildades 1974 genom sammanslagning av tidigare Broby, Knislinge, Hjärsås och Glimåkra kommuner. Idag kännetecknas Östra Göinge kommun av samhällsservice av god kvalitet präglad av kundfokus, hållbarhetstänkande och ständig utveckling. Östra Göinge erbjuder attraktiva boendemiljöer i en skön och grön kulturbygd med närhet till såväl expansiva IKEA i Älmhult som kommunikationernas knutpunkt Hässleholm och handelsstaden Kristianstad. Inom en och en halv timmas restid nås Malmö, Lund, Helsingborg och Växjö samt sju flygplatser varav en internationell. Östra Göinge ligger bra till. Östra Göinge är Skånes gröna hjärta.

Fakta:

  • Det bor ca 14 500 personer i Östra Göinge
  • Fyra av fem personer bor i någon av de större byarna
  • Kommunens totala yta är 452 kvadratkilometer

På flera orter bryts, sågas och förädlas den exklusiva svarta diabasen – ”Göinges svarta guld” – som används till fasadbeklädnad och inredning i offentlig miljö, som konst eller till gravstenar.

Statistik

Från Statistiska centralbyrån (SCB) levereras årligen statistik, dels kommunfakta och dels statistik för barn och familj. Kommunfakta innehåller statistik över t.ex. folkmängd, befolkningsförändringar, arbetstillfällen och yrken. Fakta om barn och familj innehåller uppgifter om familjernas sammansättningar, antal födda barn mm. Du hittar den senaste statistiken här, på SCB: webb.

Ny befolkningsprognos för år 2023-2036

Östra Göinge kommun tar varje år fram en ny befolkningsprognos. Den är ett viktigt underlag för kommunens budget och för planeringen av kommunens verksamheter. Befolkningsprognosen för åren 2023-2036 visar att antalet invånare kommer att minska något under perioden.

Här kan du ta del av befolkningsprognosen i sin helhet.


Bild på ungdomar som klättrar i klätterställning i Knislinge.

Hittade du inte vad du sökte?