Organisation

Magnoliaträd vid kommunhuset. Foto: MiP Media.

Den dagliga verksamheten i kommunen sköts av anställd personal i förvaltningen. Tjänstemännen är anställda i en förvaltning med åtta verksamhetsområden:

  • Familj och utbildning
  • Inflyttning och arbete
  • Hälsa och omsorg
  • Samhällsbyggnad
  • Ekonomi och intern service
  • Strategi och tillväxt
  • HR och digital utveckling
  • Stab

Kommunorganisationen gäller från den 1 september 2016 >>

 


Magnoliaträd vid kommunhuset. Foto: MiP Media.

 

 


Hittade du inte vad du sökte?