Organisation

Magnoliaträd vid kommunhuset. Foto: MiP Media.

Den dagliga verksamheten i kommunen sköts av anställd personal i förvaltningen. Tjänstemännen är anställda i en förvaltning med tre verksamhetsområden och tre huvudavdelningar:

  • Utbildning och arbete
  • Hälsa och omsorg
  • Samhällsutveckling
  • Ekonomi och upphandling
  • Stab och strategi
  • HR

> Förvaltningens organisation, som gäller fr o m den 1 september 2016.


Magnoliaträd vid kommunhuset. Foto: MiP Media.

 

 


Hittade du inte vad du sökte?