Organisation

Magnoliaträd vid kommunhuset. Foto: MiP Media.

Den dagliga verksamheten i kommunen sköts av anställd personal i förvaltningen. Tjänstemännen är anställda i en förvaltning med sju verksamhetsområden:

  • Familj och utbildning
  • Inflyttning och arbete
  • Hälsa och omsorg
  • Samhällsbyggnad
  • Ekonomi och intern service
  • Stab och strategi
  • HR och digital utveckling

> Förvaltningens organisation, som gäller fr o m den 1 september 2016.


Magnoliaträd vid kommunhuset. Foto: MiP Media.

 

 


Hittade du inte vad du sökte?