Organisation

Magnoliaträd vid kommunhuset. Foto: MiP Media.

Den dagliga verksamheten i kommunen sköts av anställd personal i förvaltningen. Tjänstemännen är anställda i en förvaltning med tre verksamhetsområden och tre huvudavdelningar:

  • Utbildning och arbete
  • Hälsa och omsorg
  • Samhällsutveckling
  • Ekonomi och upphandling
  • Stab och strategi
  • HR

Förvaltningens organisation som gäller från och med den 1 mars 2021.


Magnoliaträd vid kommunhuset. Foto: MiP Media.

 

 


Hittade du inte vad du sökte?