Organisation

Magnoliaträd vid kommunhuset. Foto: MiP Media.

Den dagliga verksamheten i kommunen sköts av anställd personal i förvaltningen. Tjänstemännen är anställda i en förvaltning med fyra verksamhetsområden och tre huvudavdelningar:

  • Utbildning
  • Arbetsliv och stöd
  • Hälsa och omsorg
  • Samhällsutveckling
  • Ekonomi och upphandling
  • Stab
  • HR

Förvaltningens organisation som gäller från och med den 1 maj 2022.

Under Läs mer hittar du en organisationsbild som även visar politisk organisation och kommunala bolag.


Magnoliaträd vid kommunhuset. Foto: MiP Media.


Hittade du inte vad du sökte?