Så styrs kommunen

Ordförandeklubba.

En kommun är till för att sköta gemensamma angelägenheter för kommunens invånare.

Det gäller till exempel skolor och barnomsorg, äldreomsorg, vatten och avlopp, bibliotek och fritidsanläggningar.

 

Kommunen är en politiskt styrd organisation. Det betyder att den styrs av förtroendevalda ledamöter i kommunfullmäktige, beredningar, kommunstyrelse och nämnder som beslutar om kommunens verksamheter. Även kommunens bolag leds av politiker.

De yttre gränserna för vad kommunen ska och får göra bestäms av kommunallagen och av olika speciallagar.

Här kan du läsa om vem som styr Östra Göinge kommun, hur dina skattepengar används, vilka nämnder som finns och när de sammanträder. Du får också en inblick i vilka demokratiska möjligheter du har att påverka kommunen mellan valen.

Som medborgare bestämmer du genom din rösträtt vilka som ska styra i kommunen. En viktig möjlighet för dig är att vara med och påverka kommunens utveckling genom att delta i de politiska valen vart fjärde år.

Östra Göinge kommun styrs av en koalition, ”treklöver”, som består av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Mandatfördelning 2022-2026

Mandatfördelning 2018-2022

Mandatfördelningen i Östra Göinge kommun. Diagram.

 


Ordförandeklubba.


Hittade du inte vad du sökte?