Taxor och avgifter

Information om tillgänglighetsanpassning av dokument inom området Politik.

 

Förskola/pedagogisk verksamhet/fritidshem

KFS 11 – Taxa för förskola pedagogisk verksamhet
KFS 35 – Taxa för fritidshem

Utbildning

KFS 13 – Taxa för prövning av betyg inom grundskola/gymnasieskola/kommunal vuxenutbildning 
KFS 65 – Taxor uthyrning av klassrum/sammanträdesrum/samlingslokaler/ matsalar/specialsalar från 1996-01-01

KFS 75 – Elevavgifter för musikskolan
KFS 76 – Medlemsavgift fritidsgårdarna
KFS 77 –  Avgift för ny skolbiljett/resekort för grundskoleelever och studieberättigade gymnasieelever

Kultur och fritid

KFS 18 – Båtplatsavgift
KFS 26 – Avgifter för försenad och förkommen media på biblioteken
KFS 40 – Taxor i kommunens idrotts- och fritidsanläggningar

 

Äldreomsorg

 KFS 5 – Taxor och avgifter inom äldreomsorgen

 

Energi och vatten

Fjärrvärmetaxa
Fjärrvärmetaxa – anslutningsavgift
KFS 12 – VA-taxa  (fr.o.m. 2021-01-01)

Miljö- och hälsoskydd

KFS 63 – Avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen
KFS 82 – Taxa för Tillsyns- och tillståndsnämndens verksamhet inom miljöbalken

Samhällsskydd

KFS 16 – Räddningstjänstens prislista (fr.o.m. 2019-05-01)

Näringsliv

KFS 19 – Avgifter för tillstånd och tillsyn av alkoholservering
KFS 57 – Tomtpriser för industrimark
KFS 78 – Avgift för ansökan om anordnande av automatspel
KFS 80 – Avgifter för handel och evenemang på allmänna platser

Mark och bostäder

KFS 7 – Taxa vid kombinerad brandskyddskontroll och sotning (indexuppräknad 2019)
KFS 30 – Tomtpriser

KFS 51 – Sotningstaxa (indexuppräknad 2019)
KFS 95 – Avfallstaxa (fr.o.m. 2021-01-01)
KFS 97 – Tillsyns- och tillståndsnämndens bygglovstaxa 2021

Övrigt

KFS 32 – Felparkeringsavgifter

 

Gemensam kommunadministration

KFS 28 – Avgifter för kopior, skannade dokument, avskrifter m m


 

 

Hittade du inte vad du sökte?