Taxor och avgifter

Förskola/pedagogisk verksamhet/fritidshem

KFS 11 – Maxtaxa för förskola/pedagogisk verksamhet (fr.o.m. 2023-01-01)
KFS 35 – Maxtaxa för fritidshem (fr.o.m. 2023-01-01)

Utbildning

KFS 13 – Taxa för prövning av betyg inom grundskola/gymnasieskola/kommunal vuxenutbildning 
KFS 65 – Taxor uthyrning av klassrum/sammanträdesrum/samlingslokaler/ matsalar/specialsalar från 1996-01-01

KFS 75 – Elevavgifter för musikskolan
KFS 76 – Medlemsavgift fritidsgårdarna
KFS 77 –  Avgift för ny skolbiljett/resekort för grundskoleelever och studieberättigade gymnasieelever

Kultur och fritid

KFS 18 – Båtplatsavgift
KFS 26 – Avgifter för försenad och förkommen media på biblioteken
KFS 40 – Taxor i kommunens idrotts- och fritidsanläggningar

Äldreomsorg

KFS 5 – Taxor och avgifter inom äldreomsorgen

Vatten

KFS 12 – VA-taxa (fr.o.m. 2023-09-28)
KFS 12 – VA-taxa (fr.o.m. 2024-01-01)

Miljö- och hälsoskydd

KFS 63 – Avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen
KFS 82 – Taxa för Tillsyns- och tillståndsnämndens verksamhet inom miljöbalken

Samhällsskydd

KFS 16 A – Räddningstjänstens myndighetstaxa med nya beräkningsmodeller (fr.o.m. 2023-06-01)
KFS 16 B – Räddningstjänstens prislista för operativa avdelningen (fr.o.m. 2023-06-01)

Näringsliv

KFS 19 – Avgifter för tillstånd och tillsyn av alkoholservering
KFS 57 – Taxa för industrimark
KFS 78 – Avgift för ansökan om anordnande av automatspel
KFS 80 – Föreskrifter och taxa för upplåtelse av torg- och marknadsplatser samt annan offentlig plats
KFS 103 – Taxa för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter
KFS 104 – Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt tobakslagen

Mark och bostäder

KFS 7 – Taxa vid kombinerad brandskyddskontroll och sotning (indexuppräknad 2019)
KFS 30 – Taxa för tomter
KFS 51 – Sotningstaxa (indexuppräknad 2019)
KFS 95 – Avfallstaxa (ÖGRAB:s hemsida)
KFS 97 – Tillsyns- och tillståndsnämndens bygglovstaxa 2023

Övrigt

KFS 32 – Felparkeringsavgifter

Gemensam kommunadministration

KFS 28 – Avgifter för kopior, skannade dokument, avskrifter m m


Hittade du inte vad du sökte?