Reglementen


Reglementen och arbetsordningar

KFS 3 – Handlingsprogram enligt LSO (lag (2003:778) om skydd mot olyckor)
KFS 10 – Krisledningsnämndens reglemente
KFS 22 – Reglemente för kommunstyrelsen i Östra Göinge kommun
KFS 25 – Reglemente för kontroll av verifikationer
Reglemente Näringslivsarena Östra Göinge
KFS 27 – Reglemente för Tillsyns- och tillståndsnämnden
KFS 39 – Reglemente för valnämnden
KFS 43 – Instruktion för kommundirektören
KFS 50 – Styrdokument för Östra Göinge kommuns arbete med krisberedskap
KFS 56 – Arbetsordning för kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun
KFS 58 – Revisionsreglemente
KFS 61 – Reglemente för överförmyndaren
KFS 67 – Arkivreglemente för Östra Göinge kommun
KFS 101 – Deltagande på distans vid kommunfullmäktige och nämndsammanträden
KFS 108 – Arbetsordning för kommunrevisionen i Östra Göinge kommun

Delegationsordningar

KFS 36 – Kommunstyrelsens delegationsordning och kommundirektörens vidaredelegation
KFS 90 – Tillsyns- och tillståndsnämndens delegationsordning
KFS 15 – Överförmyndarens delegeringsordning
KFS 94 – Valnämndens delegationsordning

Gemensam kommunadministration

KFS 4 – Policy för resor konferenser och representation för anställda och förtroendevalda
KFS 14 – Ekonomiska förmåner till förtroendevalda 
KFS 31 – Bestämmelser för uppvaktningar och minnesgåvor, anställda/förtroendevalda inom Ö Göinge kommun
KFS 34 – Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda fr o m 2003-01-01
KFS 34 B – Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF)
KFS 68 – Ordning för inkallande av ersättare
KFS 98 – Tillämpningsanvisningar för OPF-KL och PBF
KFS 100 – Informationshanteringsplan

Hittade du inte vad du sökte?