Författningssamlingar

 

Kommunal författningssamling innehåller en mängd bestämmelser och regler som styr arbetet i kommunen.

 

  • Bidrag
    Exempelvis bidragsregler, inackorderingstillägg, normer för bidrag till enskilda vägar och kommunalt partistöd
  • Föreskrifter
    Exempelvis riktlinjer, regler, sotningsfrister och lokala trafikföreskrifter
  • Reglementen
    Exempelvis reglementen, stadgar, bolagsordningar, renhållningsordning, arbetsordning för kommunfullmäktige och delegationsordningar

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?