Programhandlingar

Beredning är fullmäktiges organ för beredning av framtidsfrågor.

Efter fullgjort uppdrag har beredningarna slutredovisat sina förslag i en programhandling eller slutrapport som överlämnades till kommunfullmäktiges tidigare planeringsberedning.

De olika programhandlingarna/slutrapporterna finns nedan under LÄS MER.Hittade du inte vad du sökte?