Motioner

Enligt kommunallagen har ledamöter i kommunfullmäktige möjlighet att väcka ärenden genom att lämna in förslag, så kallade motioner, till fullmäktige. Dessa bereds av kommunstyrelsen innan fullmäktige tar ställning till vilket svar man skall lämna till den eller de som lämnat in motionen.

Som enskild medborgare kan du påverka genom att ta kontakt med de förtroendevalda, politikerna, som är med i kommunfullmäktige samt styrelser och nämnder, eller genom att ta kontakt med ett politiskt parti. En fullmäktigeledamot har sedan möjlighet att lämna in en motion eller ställa en fråga i fullmäktige.

Motionen ska besvaras inom 1 år, annars måste kommunstyrelsen motivera anledning till dröjsmålet.Hittade du inte vad du sökte?