Val

I Sverige håller vi val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige vart 4:e år. Val till Europaparlamentet hålls vart 5:e år. 

Du måste ha fyllt 18 år för att få rösta. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

Du har rösträtt till riksdagsvalet om du

  • senast på valdagen fyller 18 år
  • är svensk medborgare
  • är eller någon gång har varit folkbokförd i Sverige

Du har rösträtt vid val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige om du

  • senast på valdagen fyller 18 år
  • är folkbokförd i kommunen eller länet
  • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge. Är du medborgare i ett annat land måste du har varit folkbokförd i Sverige tre år före valdagen

Du har rösträtt vid val till Europaparlamentet om du

  • senast på valdagen fyller 18 år
  • är svensk medborgare och är, eller någon gång har varit, folkbokförd i Sverige eller är EU-medborgare och är folkbokförd i Sverige 30 dagar före valet. Då måste du också skicka en anmälan till länsstyrelsen att du vill rösta i Sverige istället för i det land du är medborgare i

Röstmottagare

I början av valåret kommer kommunen att lägga upp ett formulär på hemsidan med möjlighet att anmäla intresse för att vara röstmottagare. Som röstmottagare tar du emot väljarnas röst i lokal för förtidsröstning eller vallokal på valdag och du räknar även rösterna.Hittade du inte vad du sökte?