Information om kommunens digitala anslagstavla

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) som trädde i kraft den 1 januari 2018 ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats (hemsidan).

Anslagstavlan på hemsidan är också ett led i kommunens fortsatta digitalisering

Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan som tidigare fanns i kommunhusets entré.

Du som inte har tillgång till internet kan läsa den digitala anslagstavlan på en kunddator i kundtjänst på kommunhuset i Broby.


Hittade du inte vad du sökte?