Offentlighet och sekretess

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Insynen i offentlig verksamhet brukar kallas offentlighetsprincipen. Syftet är att ge våra medborgare insyn, för att de ska kunna kontrollera kommunens förtroendevalda politiker och tjänstepersoner.

Offentlighetsprincipen innebär att alla, det vill säga allmänheten och massmedierna, har rätt till insyn i kommunernas verksamhet, andra myndigheter och förvaltningar genom att ta del av allmänna och offentliga handlingar.

Att tänka på

All din egen kommunikation (brev, fax, e-post med mera) med kommunen blir en allmän och offentlig handling som kan läsas av andra, såvida det inte finns skäl för kommunen att sekretessbelägga inkommen information. Om du har skickat ett brev eller ett mejl till kommunen kan du inte ångra dig, och be att få tillbaka brevet/mejlet.

Vad innebär sekretess?

För kommunens del är det främst handlingar som rör enskilda människors personliga och ekonomiska förhållanden som kan sekretessbeläggas (hemlighållas), till exempel inom socialtjänsten eller hos skolpsykologen. Personsekretessen gäller enbart om en enskild person kan lida men eller ekonomisk skada av att en uppgift lämnas ut.

Sekretessen gäller vanligen inte mot den som handlingen rör. Inom socialtjänsten har man till exempel oftast rätt att få se sin egen akt. Undantag från denna regel kan dock gälla vissa uppgifter i akten, om de kan skada tredje person eller om det bedöms att tillståndet hos den akten angår kan försämras om denne fick se alla handlingar.

Utlämnande av handling

Du kan alltid begära att ta del av en handling. Kommunen kan dock avslå din begäran att ta del av hela eller delar av handlingen om det bedöms att handlingen antingen inte är allmän eller att den är sekretessbelagd. Du har rätt till ett överklagningsbart och skriftligt beslut på avslag på utlämnandet. Du kan då överklaga beslutet till Kammarrätten i Göteborg, vilken kan häva kommunens beslut.

Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde en dataskyddsförordning (GDPR) i kraft som gäller i hela EU. Här finns mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter.Hittade du inte vad du sökte?