Inkomna synpunkter

Förstorningsglas.

Välkommen till Östra Göinge kommuns redovisning av inkomna synpunkter, d v s förslag, beröm eller klagomål.

Efter två månader flyttas informationen om synpunkten över i ett arkiv.
Arkiverade synpunkter

Synpunkter som ska till annan mottagare än kommunen, exempelvis externa utförare, vidarebefordras direkt till dem och redovisas därför inte här.

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2022-11-19
  • Äldre i behov av omsorg och vård
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-11-18
  • Uppföljning av vårdbehov för äldre från kommunen
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-11-15
  • Bra beslut gällande överförmyndarverksamheten
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2022-11-11
  • Arbetssituation för sjuksköterskor, bemötande i vård och bemötande av patienter inom äldreomsorg
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-11-09
  • Ofrivillig ensamhet bland äldre
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-11-08
  • Hundrastgård på gröningen mellan Tydingegatan och Bödkaregatan i Broby
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-11-12
  • Lyktstolpe placerad nära ett träd på Vångavägen i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-11-12
  • Saknad belysning på tuppen vid väg 19
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-11-09
  • Oro kring planerat kontorslandskap i nya kommunhuset
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-11-01
  • Hemtjänstpersonal som inte följer hastighetsbegränsning
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-11-05
  • Förhindra nedsmutsning av is i ishallen, Glimåkra
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-10-31
  • Fria bussresor inom kommunen för personer 75+
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-10-26
  • Belysning på Glimåkraskolans utemiljö
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-10-22
  • Stoppa rivning av "minnesmärke" i Broby
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-10-31
  • Trafiksituationen på Göingevägen utanför förskola
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-10-15
  • Hundrastgård vid Stationshuset i Knislinge
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-10-16
  • Höga hastigheter och farlig sväng på grusväg i Hjärsås
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-10-10
  • Brister i utbildningen
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-10-07
  • Anpassa lekplats för alla barn i Knislinge
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-10-06
  • Gång/cykelbana till Preem i Knislinge
  • Förslag
  • Läs mer

 


Förstorningsglas.

Hittade du inte vad du sökte?