Inkomna synpunkter

Förstorningsglas.

Välkommen till Östra Göinge kommuns redovisning av inkomna synpunkter, d v s förslag, beröm eller klagomål.

Här hittar du de synpunkter som inkommit och blivit besvarade sedan 2018-03-01.

Efter två månader flyttas informationen om synpunkten över i ett arkiv.
Arkiverade synpunkter

Synpunkter som ska till annan mottagare än kommunen, exempelvis externa utförare, vidarebefordras direkt till dem och redovisas därför inte här.

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2022-06-16
  • Krångligt med parkering för besökande till boende i Göingehems fastigheter
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-06-27
  • Skador på bryggan vid Breanäs badplats
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-06-27
  • Oväsen på en industritomt
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-06-27
  • Hastighetsöverträdelser mellan Knislinge och Hjärsås
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-06-21
  • Högt ogräs skymmer annan växtlighet i rondellen i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-06-20
  • Bristande rutin och bemötande från hemtjänsten i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-06-17
  • Skötsel av planteringen vid rondellen i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-06-07
  • Beröm till Kviingeskolan för nominering till årets pep-skola
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2022-06-13
  • Högt ogräs i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-06-07
  • Efterfrågan om politisk debatt inför valet
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-06-07
  • Ovårdad utemiljö
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-06-08
  • Numrerade platser för rörelsehindrade på kommunal boendeparkering
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-06-07
  • Parkerad bil som skymmer sikt
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-06-08
  • Missnöje över beskärning av träd på Smedjebackens förskola
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-06-08
  • Brister i trafiksäkerheten vid Mölleskolan/GUC i Sibbhult
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-05-31
  • Bristande kommunikation från verksamhet till anhörig
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-05-31
  • Klippning av gräs i kommunen
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-05-24
  • Avverkning av buskar i Glimåkra
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-05-24
  • Ovårdad häck skymmer sikten för trafik
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-05-19
  • Efterfrågan på hundrastgård i Östra Göinge kommun
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-05-16
  • Tydlig markering på cykelbana i Knislinge
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-05-13
  • Överförmyndarverksamheten i Höör
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-05-10
  • Snöröjning i vintras
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-05-10
  • Oväsen tidigt på morgonen i Broby
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-05-09
  • Kyrkans aktiviteter på Västanvid
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-05-03
  • Flytt av överförmyndare från Östra Göinges kommun till Höörs kommun
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-05-04
  • Busskort till yngre skolelever i kommunen
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-05-02
  • Kaffe och te till kommunanställda
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-05-02
  • Cykelväg till Tydinge
  • Förslag
  • Läs mer

 


Förstorningsglas.

Hittade du inte vad du sökte?