Inkomna synpunkter

Välkommen till Östra Göinge kommuns redovisning av inkomna synpunkter, d v s förslag, beröm eller klagomål.

Här hittar du de synpunkter som inkommit och blivit besvarade sedan 2018-03-01.

Efter två månader flyttas informationen om synpunkten över i ett arkiv.
Arkiverade synpunkter

Synpunkter som ska till annan mottagare än kommunen, exempelvis externa utförare, vidarebefordras direkt till dem och redovisas därför inte här.

 

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2021-09-22
  • Sporthallen i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-09-13
  • Bristande information till bonusfamiljer på den kommunala hemsidan
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-09-17
  • Ovårdade områden i anslutning till tomter, trottoarer och överhäng
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-07-30
  • Idéer för nya busskurer
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-09-16
  • Trafikfara på väg i Glimåkra
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-09-13
  • En grillplats vid Måsviken
  • Beröm, Förslag
  • Läs mer
  • 2021-09-13
  • Basketplanen vid Immeln
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-09-15
  • Borttagning av elskåp vid riven scen i Glimåkra
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-09-09
  • Kommunikation med kommunens invånare gällande pågående arbeten/projekt
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-09-13
  • Felparkerade fordon i Broby
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-09-13
  • Cykelväg mellan Gyvik och Immeln
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-09-06
  • Behov av information till villa- och fastighetsägare
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-09-06
  • Höga hastigheter med bil och blockerade gång- och cykelvägar
  • Beröm, Förslag
  • Läs mer
  • 2021-09-06
  • Busskort för barn i mellanstadiet på friskolor i annan kommun
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-09-02
  • Mobila trygghetslarm
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-08-26
  • Nedskräpning på kommunal mark
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-08-30
  • Branden i Åstringagården i Knislinge
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2021-09-01
  • Ny lekplats i Knislinge
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-08-26
  • Eldning av plast och nedskräpning på och omkring Kviingeskolans grillplats
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-08-17
  • Klagomål på arbetsmiljön inom kommunen
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-08-19
  • Nedskräpade tomter
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-08-17
  • Förslag på aktivitetspark i Knislinge
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-08-02
  • Mat på Lindgården
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-08-03
  • Ansökan om skolskjuts
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-08-12
  • Cykel- och gångväg i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-08-11
  • Förslag om minibibliotek
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-08-13
  • Nedskräpning och skadegörelse på Agnebergs förskola
  • Beröm, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-08-10
  • Beröm till kommunens dagbarnvårdare
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2021-08-10
  • Appen Fixa min gata samt gräsklippning på kommunala ytor
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-08-12
  • Rensning av brunnar i Glimåkra
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-07-26
  • Höga hastigheter utmed Västerled i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-07-27
  • Friluftsbadet i Hanaskog
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-07-29
  • Behov av skyltning vid simhallen i Broby
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-07-26
  • Felparkerade bilar vid kanotcentret
  • Klagomål
  • Läs mer

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?