Inkomna synpunkter

Välkommen till Östra Göinge kommuns redovisning av inkomna synpunkter, d v s förslag, beröm eller klagomål.

Här hittar du de synpunkter som inkommit och blivit besvarade sedan 2018-03-01.

Efter två månader flyttas informationen om synpunkten över i ett arkiv.
Arkiverade synpunkter

Synpunkter som ska till annan mottagare än kommunen, exempelvis externa utförare, vidarebefordras direkt till dem och redovisas därför inte här.

 

 

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2021-04-28
  • Klagomål på läkemedelshantering för kund
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-04-28
  • Fortkörning i Sibbhult
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-04-20
  • Klagomål på bristande information avseende gatusopning
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-04-26
  • Klagomål på inkorrekt information avseende gatusopningen på kommunens hemsida
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-04-21
  • Omsättning på personal vid hjälp från kommunen till skillnad från LOV
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-04-20
  • Förslag på farthinder kring lekplats
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-04-16
  • Simskola inomhus i pandemitider
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-04-20
  • Beröm för kommunens skötsel av blomsterängarna
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2021-04-20
  • Gratis mensskydd på skolor och arbetsplatser
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-04-08
  • Klagomål avseende tidsplanen för gatusopning i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-04-06
  • Klagomål på sliten klätterställning och delar av lekplats i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-04-08
  • Klagomål på sopning av gatorna i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-04-08
  • Förslag på gång- och cykelväg mellan Broby och Tydingesjöns camping
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-03-22
  • Frågor till de styrande kopplat till tillbakadraget LSS-bidrag
  • Beröm, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-03-29
  • Fråga avseende gatusopning i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-03-23
  • Kommuninvånare ifrågasätter parkeringsförbudet på en gata
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-03-22
  • Klagomål på busstorgets offentliga toalett i Broby
  • Klagomål
  • Läs mer

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?