Inkomna synpunkter

Välkommen till Östra Göinge kommuns redovisning av inkomna synpunkter, d v s förslag, beröm eller klagomål.

Här hittar du de synpunkter som inkommit och blivit besvarade sedan 2018-03-01.

Efter två månader flyttas informationen om synpunkten över i ett arkiv.
Arkiverade synpunkter

Synpunkter som ska till annan mottagare än kommunen, exempelvis externa utförare, vidarebefordras direkt till dem och redovisas därför inte här.

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2019-08-09
  • Kommunens ansvar kring för höga hastigheter på vägarna
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-08-05
  • Skötseln av Kvinnoöarna
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2019-08-05
  • Åtgärder vid Vegagatans lekplats
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-08-05
  • Skötseln av grönområdena i kommunen
  • Beröm, Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-07-29
  • Förslag på förbättringar vid Trollabadet
  • Beröm, Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-07-31
  • Miljön kring Vegagatans lekplats
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-07-25
  • Höga hastigheter i Knislinge
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-07-25
  • Miljön kring Trollacenter
  • Beröm, Förslag
  • Läs mer
  • 2019-07-19
  • App för felanmälan
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2019-07-17
  • Placering av hastighetsskylt i Sibbhult
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2019-07-11
  • Skåp att lägga sina värdesaker i på Trollabadet
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-07-15
  • Miljön vid badplatsen i Breanäs
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-07-01
  • Personal och regler på Hanaskogsbadet
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-07-08
  • Lekplatser i Knislinge
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2019-06-25
  • Skillnad i skötsel av kommunens grönytor
  • Beröm, Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-07-01
  • Badplats tillåten för hund
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-06-24
  • Miljön kring badplats i Breanäs
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-06-26
  • Utbud i kiosken vid Trollabadet
  • Beröm, Förslag
  • Läs mer
  • 2019-06-25
  • Höga hastigheter och decibeltal på Tydingegatan
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?