Inkomna synpunkter

Välkommen till Östra Göinge kommuns redovisning av inkomna synpunkter, d v s förslag, beröm eller klagomål.

Här hittar du de synpunkter som inkommit och blivit besvarade sedan 2018-03-01.

Efter två månader flyttas informationen om synpunkten över i ett arkiv.
Arkiverade synpunkter

Synpunkter som ska till annan mottagare än kommunen, exempelvis externa utförare, vidarebefordras direkt till dem och redovisas därför inte här.

 

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2022-01-13
  • Beröm till Västanvids korttidsboende
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2022-01-10
  • Hastighet och säkerhet på vägar och bostadsområden i kommunen
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-09
  • Klagomål på snöröjning vid Snapphaneskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-01-05
  • Vass småsten från halkbekämpning på cykelvägar i kommunen
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-13
  • Klagomål på snöröjning av vägar i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-01-03
  • Bristande information från ishallen i Glimåkra
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-01-05
  • Hundgård i Sibbhult
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-12-01
  • Klagomål på halkbekämpning på kommunens gator, gång- och cykelvägar
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-01
  • Klagomål på kommunal snöröjning
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-30
  • Gatlyktor som inte fungerar
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-01-03
  • Klagomål på sammanslagning av förskolors verksamhet över jul
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-22
  • Översyn av kommunens vägförbindelser samt åtgärder för att sänka hastigheten på vägarna
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-12-17
  • Farthinder på Sigfrids väg i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-20
  • Bristande ordning i ishallen i Glimåkra
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-15
  • Klagomål på hantering av snöröjning av gata i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-15
  • IST hämta lämna appen i Östra Göinge kommun
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-17
  • Hållplatsen för skolbussar i Hjärsås
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-23
  • Sammanslagning av förskolor
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-13
  • Blockerad trottoar på grund av snöröjning
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-09
  • Luciatåg i kommunens förskolor
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-07
  • Halt golv i Knislinge sporthall
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-06
  • Snöröjning som leder till blockering av bl.a. infarter, elskåp, brevlådor med mera
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-02
  • Hantering av snöröjning som försvårar tidningsleverans, sophämtning med mera
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-06
  • Västerled i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-11-30
  • Oro för skador av objekt vid exploatering av mark för gatu- och bostadsbyggande i Knislinge
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-02
  • Svår framkomlighet vid Västerskolan på grund av snö
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-02
  • Utebliven snöröjning på hembygdsgårdens parkering
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-06
  • Bristande snö- och halkbekämpning vid Broby busstation
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-06
  • Lastbilstrafik i centrala Knislinge
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-06
  • Flytt av överförmyndare till annan kommun
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-06
  • Blixthalka vid järnvägsvallen Broby-Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-02
  • Begränsad gatubelysning på grund av trasig gatlykta
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-01
  • Klagomål på snöhantering i kommunen
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-01
  • Snövall utanför infart efter snöplogning
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-01
  • Klagomål på hantering av redovisning gällande smittspridning inom vård och omsorg
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-02
  • Utebliven redovisning av smittspridning i lokala tidningar
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-11-30
  • Underhåll av vägar, cykel- och gångbanor efter första snön
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-11-30
  • Snöröjning av gångväg i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-11-25
  • Positiva intryck av skoldialogen i Broby
  • Beröm, Förslag
  • Läs mer
  • 2021-11-25
  • Cykelväg mellan Hjärsås och Axeltorp
  • Klagomål
  • Läs mer

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?