Inkomna synpunkter

Förstorningsglas.

Välkommen till Östra Göinge kommuns redovisning av inkomna synpunkter, d v s förslag, beröm eller klagomål.

Efter två månader flyttas informationen om synpunkten över i ett arkiv.
Arkiverade synpunkter

Synpunkter som ska till annan mottagare än kommunen, exempelvis externa utförare, vidarebefordras direkt till dem och redovisas därför inte här.

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2023-03-11
  • Oro för utbyte av personal under kort tid
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-03-14
  • Bredare vägren för att underlätta för cyklister
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2023-03-08
  • Bemötande av hemtjänstpersonalen
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-03-13
  • Behov av fotvårdsspecialist
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2023-03-10
  • Trafiksituationen på Västerled, Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-03-09
  • Besvikelse över bemanningsenheten
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-03-08
  • Missade rutiner och uppmärksammande av hälsotillstånd vid vård i hemmet
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-03-06
  • Beröm och kritik mot hemtjänsten
  • Beröm, Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-03-02
  • Hemtjänstpersonal som felparkerar i Broby
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-03-02
  • Satsning på Broby
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-02-23
  • Underhåll av cykelväg på gamla banvallen
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2023-02-05
  • Icke snöröjda trottoarer
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-02-21
  • Skräpigt i skateparken på Trollacenter
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-02-05
  • Halkbekämpning
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-02-04
  • Blockerad infart efter snöröjning
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-02-01
  • Önskan om hundrastgård i Broby
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2023-02-16
  • Vårdplanering för anhörig
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-02-22
  • Pensionärsrabatt på Skånetrafiken
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2023-02-13
  • Efterfrågan på övergångställen i Knislinge
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2023-02-03
  • Skräpig tomt
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-02-05
  • Svårt att röra sig i byn på grund av snö och is
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-02-06
  • Hala vägar
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-02-03
  • Farthinderprojekt, Västergatan i Broby
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2023-02-02
  • Fantastiskt bemötande från personal på Magnolias förskola
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2023-01-25
  • Övergångsställe i Broby för att underlätta för skolelever
  • Förslag
  • Läs mer

 


Förstorningsglas.

Hittade du inte vad du sökte?