Inkomna synpunkter

Förstorningsglas.

Välkommen till Östra Göinge kommuns redovisning av inkomna synpunkter, d v s förslag, beröm eller klagomål.

Efter två månader flyttas informationen om synpunkten över i ett arkiv.
Arkiverade synpunkter

Synpunkter som ska till annan mottagare än kommunen, exempelvis externa utförare, vidarebefordras direkt till dem och redovisas därför inte här.

Under sommaren när det är semesterperiod kan det dröja lite längre än vanligt med svar på, samt publicering av, synpunkterna. 

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2023-09-19
  • Hastigheten på Västerled i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-09-13
  • Kompostering för allmänheten
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2023-09-13
  • Se över renovering av Snapphaneskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-09-13
  • Information om badplatser och simhall
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2023-09-12
  • Inkassokrav vid missad betalning av fakturan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-09-11
  • Höjda priser på simhallarna
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-09-11
  • Nedläggning av barnmorskemottagning i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-09-05
  • Ny parkering på Västerskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-09-04
  • Belysning på cykelväg i Broby
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2023-09-04
  • Behov av översyn av bro och cykelväg i Broby
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-09-01
  • Hemtjänstbilar på tomgång
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-08-25
  • Upprustning av bryggor i Immeln
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2023-08-23
  • Höga hastigheter och förslag till farthinder på Skolgatan i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-08-22
  • Brist på ungdomsaktiviteter i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-08-22
  • Parker och lekplatser i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-08-19
  • Nya nät till fotbollsmålen och gräsklippning vid Hjärsås lekplats
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2023-08-18
  • Glaskross och bristande skötsel och renhållning av gator i Broby
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-08-14
  • Naturstig i Knislinge längs ån mot reningsverket
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2023-08-14
  • Arbete på parkeringsplatsen vid hamnen i Immeln
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2023-08-09
  • Städningen på Västanvid
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-08-07
  • Samarbeten för att erbjuda kunder lägre pris på inträde till de kommunala baden
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2023-08-03
  • Parkeringsbot på gamla macken i Broby centrum
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-08-03
  • Råttor på grisgård
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-07-26
  • Dåligt underhållna och ovårdade fastigheter
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-08-02
  • Klippning i kiosken, blöta möbler och ankavföring på Trollabadet
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-08-02
  • Öppet kontor på Västanvid
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-07-31
  • Hemtjänstpersonal som blockerar parkering vid vårdcentralen, Broby
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-07-31
  • Häck som fortfarande skymmer sikt
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-07-24
  • Obebodd, igenväxt tomt
  • Klagomål
  • Läs mer

 


Förstorningsglas.

Hittade du inte vad du sökte?