Inkomna synpunkter

Förstorningsglas.

Välkommen till Östra Göinge kommuns redovisning av inkomna synpunkter, d v s förslag, beröm eller klagomål.

Efter två månader flyttas informationen om synpunkten över i ett arkiv.
Arkiverade synpunkter

Synpunkter som ska till annan mottagare än kommunen, exempelvis externa utförare, vidarebefordras direkt till dem och redovisas därför inte här.

Under sommaren när det är semesterperiod kan det dröja lite längre än vanligt med svar på, samt publicering av, synpunkterna. 

  • Besvarat
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2024-06-14
  • Byta ut blandare för att underlätta vid sparsamhet av vatten i Göingehemsbostäder
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-06-12
  • Insyn i arbetssituation inom äldreomsorgen
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-06-10
  • Soptunna vid rastplats, Olingeån
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-06-07
  • Häck skymmer sikt vid gata i Broby
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-06-03
  • Förvaringsplats för byggmaterial i grönområde och hage
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-06-04
  • Parkerade bilar blockerar körfält i bostadsområde
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-06-03
  • Flytt av förskola istället för renovering
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-05-30
  • Lupiner längs med väg i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-05-30
  • Upprustning av monumentet "Skånes gröna hjärta"
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-05-27
  • Farthinder för att säkra upp trafiken på väg i Hjärsås
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-05-24
  • Investering i lekutrustning för barn på Odingatan i Knislinge
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-05-27
  • Fortsatt förvanskning av kommunens egendom
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-05-23
  • Farthinder för att säkra upp trafiken i Hjärsås
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-05-23
  • Parkerade bilar i bostadsområde på trång väg
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-05-21
  • Utökning av utemiljö på förskola
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-05-20
  • Konstutsmyckning av nya kommunhuset
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-05-20
  • Möjlighet till dusch på äldreboende
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-05-20
  • Neddragning av personal och mat på SäBo
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-05-17
  • Renovering av förskola i Hjärsås
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-05-16
  • Möjlighet att få sätta upp utsmyckningar i kommunens utemiljö
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2024-05-14
  • Oacceptabel trafiksituation utanför förskola i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-05-14
  • Trafiksituation utanför förskola i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-05-14
  • Skador på egendom efter fiberutbyggnad
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-05-13
  • Stökig tomt
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-05-13
  • Sopning av gata i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-05-07
  • Gång- och cykelväg mellan Broby och Glimminge
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-05-10
  • Uppskattat initiativ med högläsning av personer i uniform
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2024-04-29
  • Häckar som skymmer sikt och hänger ut över trottoarer
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-04-25
  • Oläsliga gatunamnsskyltar
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-04-26
  • Parkering, evenemangskalender med mera för bibliotek
  • Klagomål
  • Läs mer

 


Förstorningsglas.

Hittade du inte vad du sökte?