Inkomna synpunkter

Förstorningsglas.

Välkommen till Östra Göinge kommuns redovisning av inkomna synpunkter, d v s förslag, beröm eller klagomål.

Efter två månader flyttas informationen om synpunkten över i ett arkiv.
Arkiverade synpunkter

Synpunkter som ska till annan mottagare än kommunen, exempelvis externa utförare, vidarebefordras direkt till dem och redovisas därför inte här.

Under sommaren när det är semesterperiod kan det dröja lite längre än vanligt med svar på, samt publicering av, synpunkterna. 

  • Besvarat
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2024-02-14
  • Kom ner på jorden
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-27
  • Farthinder i Hanaskog
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-23
  • Tanke bakom placering av förskola i Hanaskog
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-20
  • Sänka inträdespris till simhall
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-02-21
  • Kommunens hantering av ödehus
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-19
  • Satsningar på förskolor
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-19
  • Kö till förskolor
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-19
  • Ytterligare besparingar i kommunen
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-15
  • Trafiksituation i centrala Broby
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-16
  • Finansiering av renovering av brandstation
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-15
  • Kultursatsning i förskolan och konstpodden
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-13
  • Vandaliserat farthinder i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-12
  • Kultur i förskola
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-08
  • Bättre skolkvalité
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-08
  • Vinterväghållning
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-07
  • Rök och sot från privat bostad
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-07
  • Defekt stolpe på farthinder vid Snapphaneskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-07
  • Höga häckar i Gullringsområdet
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-10
  • Utebliven kontakt med anhörig
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-05
  • Trädgårdsavfall på kommunal mark
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-02
  • Saknad stolpe vid farthinder
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-01
  • Vandalisering av stolpar vid farthinder
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-31
  • Låst materialförråd i sporthall
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-02-01
  • Behov av att byta ut stolpe på farthinder vid Snapphaneskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-31
  • Hur ska barnfamiljer lockas till att bosätta sig i kommunen
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-02-01
  • Rök och aska sprider sig från privatbostad vid eldning
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-31
  • Användning av gång- och cykelväg för privata ändamål
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-31
  • Knäckt stolpe vid farthinder
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-30
  • Cykelbana för mountainbikes
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-01-29
  • Återmontering av stolpe vid farthinder
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-29
  • Saknade och sneda stolpar vid farthinder
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-29
  • Hanterat problematiken med Mölleskolan tidigare
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-30
  • Demokratin i Östra Göinge kommun
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-30
  • Utredningen om Mölleskolan och barnkonventionen
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-26
  • När människor med makt slutar lyssna på folk är det dags att byta ut dom
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-26
  • Kultursatsning i förskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-26
  • Nerkörd stolpe vid snöröjning
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-24
  • Sophantering hos privata hyresvärdar
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-26
  • Annonsering av tillsvidaretjänster
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-01-24
  • Hål i väg
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-24
  • Daglig utelek för förskolebarn
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-01-23
  • Användning av kommunbil till privata ärenden
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-23
  • Sandning av gångbanor
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-22
  • Is efter snöröjning
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-22
  • Glashalt efter plogning
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-22
  • Plogning
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-19
  • Plogade gångbanor mellan Knislinge och Hanaskog
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2024-01-18
  • Användning av andra lokaler än Mölleskolans
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-18
  • Önskan om hundrastgård i Broby
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-01-17
  • Låt förnuft gå före i beslut om Mölleskolan
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-01-17
  • Splittring mellan kommunens byar
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-17
  • Kommunens plan för föreningar i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-17
  • Inte för sent att ändra sig om beslut om Mölleskolan
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-01-17
  • Vem har möjlighet att bo kvar i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-16
  • Kallt i Göingeskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-15
  • Turbulent efter att Treklövern meddelat sitt beslut om Mölleskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-15
  • Se över utredningen om Mölleskolan och ändra beslut
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-15
  • Oplogat vid skola i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-16
  • Farthinder för att sänka hastighet och öka säkerhet i Hjärsås
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-15
  • Farthinder i Hjärsås
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-12
  • Hur kommunen förhåller sig till barnkonventionen
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-01-12
  • Upprörda känslor efter informationsmöte om Mölleskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-12
  • Ingen möjlighet till diskussion på informationsmöte om Mölleskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-12
  • Föräldrakooperativ
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-01-11
  • Intern posthantering i kommunen
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-11
  • Använda ekonomiska medel på Mölleskolan istället för en ny lekplats
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-01-11
  • Omfördelning snarare än besparing
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-11
  • Visionslöst beslut om Mölleskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-11
  • Minskning av barnafödande i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-11
  • Ansvarstagande av politiker i beslut om Mölleskolan
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2024-01-11
  • Säkerhet på skolbussar
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-11
  • Förklaring över hur kommunen kan spara pengar
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-11
  • Uttalande på informationsmöte om Mölleskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-11
  • Stanna kvar i kommunen
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-19
  • Se över Magnolians utemiljö
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-01-11
  • Sandning av gångar på fritidsgård
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-11
  • Snörjöjning i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-17
  • Stickad utsmyckning i Broby
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-16
  • Oskyddade ankungar på Trollabadet
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-18
  • Tvättning av bil under pågående bevattningsförbud
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-18
  • Utställning/museum till minne av Göingeflickorna
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-01-18
  • Oro för familjers möjlighet till bad när kommunen höjer priserna för friluftsbaden
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-01-18
  • Uppskattad skridskoåkning på Trollarinken
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2024-01-10
  • Besvikelse efter informationsmöte om Mölleskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-10
  • Partisk utredning om Mölleskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-10
  • Kommunens skolresa och avveckling av Mölleskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-09
  • Tuffa tider och ett ansträngt ekonomiskt läge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-09
  • Andra förslag i utredningen om Mölleskolan
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-01-08
  • Snabb och effektiv snöröjning i Knislinge
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2024-01-08
  • Ingen åtkomst till bredband i Broby
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-09
  • Kommunens prioriteringar i det ekonomiska läget
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-05
  • Snöröjning i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-08
  • Sikt vid Gränsgatan-Ulfelts väg
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-04
  • Kommunens sparande om Mölleskolan avvecklas
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-03
  • Laddstolpar till besökande
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2024-01-03
  • Avveckling av Mölleskolan, trots förskola i Östanå och renovering av Tranan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2024-01-03
  • Uppskattad julgran i Sibbhult
  • Beröm
  • Läs mer

 


Förstorningsglas.

Hittade du inte vad du sökte?