Inkomna synpunkter

Välkommen till Östra Göinge kommuns redovisning av inkomna synpunkter, d v s förslag, beröm eller klagomål.

Här hittar du de synpunkter som inkommit och blivit besvarade sedan 2018-03-01.

Efter två månader flyttas informationen om synpunkten över i ett arkiv.
Arkiverade synpunkter

Synpunkter som ska till annan mottagare än kommunen, exempelvis externa utförare, vidarebefordras direkt till dem och redovisas därför inte här.

DE SYNPUNKTER SOM INKOMMER UNDER PERIODEN 2019-07-12 – 2019-08-09 KOMMER ATT PUBLICERAS HÄR UNDER VECKA 33 (2019-08-12 – 2019-08-16)

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2019-06-26
  • Utbud i kiosken vid Trollabadet
  • Beröm, Förslag
  • Läs mer
  • 2019-06-25
  • Höga hastigheter och decibeltal på Tydingegatan
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-06-18
  • Dålig trottoar längs med Olingevägen
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-06-18
  • Miljön kring Helgeå i Knislinge
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2019-06-17
  • Hög hastighet i Sibbhult
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-06-11
  • Dålig gångväg i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-06-12
  • Skötseln av motionsslingan på Åke backe
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-06-12
  • Skötseln av motionsspåret i Hanaskog
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2019-06-10
  • Skötseln av grönområde och lekplats i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-06-10
  • Kommunens gräsytor och nedskräpning på lekplats
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-06-04
  • Utebliven hämtning av hemtjänsten efter aktivitet
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-05-28
  • Skötsel av trädgårdar
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-05-15
  • Rutin för sociala medier
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-05-28
  • Trädgårdsskötseln vid servicehusen
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2019-05-21
  • Nytt kommunhus i Knislinge
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2019-05-09
  • Kommunens medverkan vid Tiomila
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2019-05-08
  • Fantastiskt arrangerat Tiomila
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2019-05-06
  • Närvaro i skolan för att nå gymnasiebehörighet
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-04-29
  • Längre säsong och längre öppettider på utebaden
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2019-05-02
  • Majbrasan vid Immeln
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-05-02
  • Gatsopning i Hanaskog
  • Klagomål
  • Läs mer

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?