Inkomna synpunkter

Välkommen till Östra Göinge kommuns redovisning av inkomna synpunkter, d v s förslag, beröm eller klagomål.

Här hittar du de synpunkter som inkommit och blivit besvarade sedan 2018-03-01.

Efter två månader flyttas informationen om synpunkten över i ett arkiv.
Arkiverade synpunkter

Synpunkter som ska till annan mottagare än kommunen, exempelvis externa utförare, vidarebefordras direkt till dem och redovisas därför inte här.

 

SYNPUNKTER SOM KOMMER IN UNDER VECKA 30 – 33 PUBLICERAS UNDER VECKA 34.

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2020-06-25
  • Ordningsregler på Trollabadet och Hanaskogsbadet
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-06-30
  • Beröm för minskad gräsklippning för att froda ekosystemet
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2020-06-25
  • Erbjuda vaccination mot borrelia p g a högt gräs
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-06-24
  • Högt gräs vid Smedjebackens utegård och Mölleskolans lekplats
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-06-26
  • Vanskött rondell i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-06-23
  • Utebliven gräsklippning i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-06-24
  • Gräsklippning av cykelvägen mellan Broby och Knislinge (uppdaterad)
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-06-24
  • Gräsklippning av område i Hanaskog
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-06-25
  • Högt gräs vid gångstråk i Broby
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-06-18
  • Städning av offentliga toaletter och välkomstinformation till nyinflyttade
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-06-24
  • Trafikregler efterföljs inte
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-06-15
  • Vandringsled vid Trollabadet
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-06-17
  • Gräsklippning och städning vid Sjöhagens badplats
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-06-09
  • Omstrukturering från pensionärsråd till medborgarforum har slutat i fördröjning och utebliven dialog
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-06-09
  • Utformningen och innehållet i mål- och resultatplanen
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-06-08
  • Klippning av kommunens grönytor
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-06-04
  • Kommunens rutiner för vård i livets slutskede under corona
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-06-04
  • Uppdatering av information på kommunens hemsida under corona
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-06-04
  • Oklippt parkområde i närhet till privat tomt
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-06-01
  • Besök på kommunens demensboende under coronatid
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-06-02
  • Hemkörning av matvaror under corona
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2020-05-28
  • Träd utanför balkong
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2020-05-29
  • Trasig gunga på lekplats i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-05-24
  • Buskörning och skadegörelse vid skolgårdarna
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-05-27
  • Nässlor växer över bänk vid gångbana
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-05-27
  • Långt gräs vid gång- och cykelvägar
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-05-19
  • Skillnader i VA-avgift mellan kommuner
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-05-11
  • Förbättring av Skåneleden
  • Beröm
  • Läs mer

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?