Vår rekryteringsprocess

I Östra Göinge kommun arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering. Det innebär att vi i varje rekrytering utgår ifrån den specifika kompetens som rekryterande verksamhet är i behov av. Utifrån dessa behov skapar vi sedan annons och kravprofil för sökanden. Det är sedan kravprofilen som ligger till grund för urval av kandidater.

Vi har valt denna modell då den kompetensbaserade rekryteringsprocessen syftar till att motverka diskriminering och till att ge alla sökande samma bemötande och bedömning utifrån öppna och tydliga urvalskriterier.

Med kompetens avser vi såväl formell kunskap som viss erfarenhet eller examen, liksom personliga egenskaper.

Hur söker jag jobb hos er?

Du söker alla våra tjänster genom vår hemsida, arbetsförmedlingen eller offentliga jobb. Då kommer din ansökan direkt in i vårt rekryteringssystem Visma Recruit. På så sätt säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras korrekt, att vi får in den information vi behöver ifrån dig och att din ansökan behandlas på samma sätt som alla andras.

Tyvärr tar vi inte emot ansökningar via email eller på några andra sätt än angivet ovan.

Vad händer efter att jag har skickat in min ansökan?

1. När sista ansökningsdag har passerat går rekryterande chef igenom samtliga inkomna ansökningar och bedömer dem utifrån de kvalifikationer och krav på kompetens som arbetet och verksamheten kräver.

2. Ca 1-3 veckor efter sista ansökningsdatum kontaktar vi dig. Om du inte går vidare i ansökningsprocessen får du besked via mejl. Om vi vill kalla dig till intervju ringer vi istället upp dig. Ibland kan du också, via mejl, bli ombedd att komplettera din ansökan med viss information eller vissa handlingar.

3. Efter en eventuell intervju dröjer det i regel någon vecka innan rekryterande chef återkopplar till dig. I vissa fall kan du bli kallad till ytterligare en intervju. Det beror lite på vilken tjänst du har sökt. Vid en andra intervju är det vanligt att även en kollega ifrån arbetslaget eller en högre chef sitter med för att hen också ska få möjlighet att ställa frågor till dig.

4. Söker du en chefstjänst eller en annan strategiskt viktig tjänst kommer vi att göra en kompetensprofil på dig. Denna görs digitalt (vi använder testverktyget Garuda) och genomförs i så fall efter en första intervju. Personlig återkoppling på ca 1 timme görs efter genomförd kompetensprofil.

5. Sista steget i rekryteringsprocessen är att erbjuda rätt kandidat jobbet. Om det blir du så är det alltså dags att komma överens om lön, startdatum och skriva avtal. Sen återstår det bara för oss att välkomna dig till vårt härliga gäng och glädjas åt att vi fick just dig!


Hittade du inte vad du sökte?