Kommunala bolag

Östra Göinge kommun äger, helt eller delvis, fem kommunala bolag:

Göingehem AB

Göingehem AB är ett allmännyttigt fastighetsbolag som har ca 1 600 lägenheter i kommunens alla större orter.

IT-kommuner i Skåne AB

Bolaget är en gemensam driftsorganisation av de interna IT-verksamheterna för Östra Göinge, Höör, Hörby, Osby, Sjöbo och Bromölla kommuner. Bolagets verksamhet består i att tillsammans med ägarna förvalta och utveckla IT-verksamheten i syfte att erbjuda en kostnadseffektiv och kvalitativ förvaltning av infrastruktur, applikationer och telefoniplattform.

SBVT AB

SBVT AB (Skåne Blekinge Vattentjänst AB) är ett driftsbolag där följande ägare ingår:

Bromölla El och Vatten AB (BEVAB)
Olofströms Kraft AB (OKAB)
Osby kommun
Östra Göinge kommun

Huvudsakliga uppgifter är driften av vatten- och avloppsanläggningarna samt rörnäten inom kommunerna.

Trygghetscentralen Skåne Nordost

Sköter säkerhets- och jourtjänster, till exempel kommunala larm och felanmälningar. Gemensamt bolag för de sex kommunerna i nordöstra Skåne där varje kommun äger lika mycket. Mer information om Trygghetscentralen Skåne Nordost hittar du på bolagets webbsida.

ÖGRAB

Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) sköter avfallshanteringen i kommunen och bolaget ägs tillsammans med Osby kommun.

 Hittade du inte vad du sökte?