Översvämningar och skyfall

Att få översvämning i sin fastighet kan innebära stor skada och mycket arbete. Orsaken till översvämning kan vara intensiva regn, höga vattennivåer och problem med vatten- och avloppsledningar. Som fastighetsägare är du skyldig att själv skydda din egendom. Det är alltid bra att vara förberedd även om ett skyfall känns avlägset ibland.

 

I förebyggande syfte

 • Kontrollera din försäkring.
 • Kontrollera så att stuprör, brunnar och dränering kan ta emot stora mängder vatten
 • Skaffa backventiler till golvbrunnar
 • Se till att marken lutar från huset
 • Skaffa pump med tillräckligt lång slang så vattnet kan pumpas bort från huset
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar

Gör detta vid översvämning

 • Bygg en tillfällig barriär av sand eller jord alternativt gräv ett dike för att leda bort vatten
 • Flytta fuktkänsliga föremål högre upp i huset
 • Se till att ha exempelvis filtar och något tungt att sätta ovanpå golvbrunnar och toalettstolar
 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren
 • Torka, pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt
 • Placera bilen på en hög plats

Efter en översvämning

 • Vid inträffad skada – kontakta ditt försäkringsbolag.
 • Dokumentera skadorna noga genom att fotografera och filma.
 • Vädra ut fukt genom att öppna fönster och dörrar.
 • Spola av väggar och golv innan det torkat för att underlätta sanering.

Du hittar mer information och tips på hur du kan skydda dig och din egendom på webbplatsen Klimattips.se

Källa: Klimattips.se

 


Hittade du inte vad du sökte?