Våra byar

Broby

”Byn på andra sidan bron” med omkring 3 000 invånare ligger vid Helge å. Här ryms kommunens administrativa centrum i gamla läkarvillan och tingshuset. Här finns ett stort serviceutbud med vårdcentral, för- och grundskola samt sport- och simhall. På gamla Vita Skolan finns kommunens huvudbibliotek och kulturhus.

I Broby finns ett av landets äldsta och största friluftsmuseer, Broby Hembygdspark, med många intressanta byggnader, dräkter och textilier. Broby har varit marknads- och tingsplats sedan urminnes tider. Det första tingshuset byggdes under 1600-talet.

Broby har ett vackert centrum runt det gamla torget. I direkt anslutning till torget ligger byns kommersiella centrum med bland annat ett nytt resecentrum. Centralt vid torget ligger byns kyrka och Broby Gästis, en skånsk gästgivaregård med gamla anor. I Broby finns en stark småföretagaranda.

Broby

Glimåkra

Småföretagarbyn Glimåkra ligger i kommunens norra del. I Glimåkra finns ca 1 500 invånare och byn lockar med bra offentlig service, förskola och grundskola till åk 6, folkhögskola, ishall och friluftsbad. I centrum finns butiker, bank och matställen. Folkhögskolan i Glimåkra är uppbyggd runt en gammal prästgård från 1700-talet och rymmer lektionssalar, kapell, musikstudio samt internat för 100 inneboende.

I utkanten av byn finns Glimåkra Folkets park som en gång i tiden ansågs vara en av Sveriges vackraste folkparker. En bit av ”Skåneleden” löper genom Glimåkra som erbjuder ett gott boende i en vacker kuperad och skogrik miljö.

Företagarandan är av tradition stark i byn. Idag finns ungefär 140 företag i varierande storlek. Historiskt kända företag är Glimma Glasbruk och Glimåkra vävstolsfabrik. Inget av detta finns kvar, däremot finns ett välkänt vävstolsmuseum. De så kallade vävdagarna som hålls under hösten samlar tusentals väventusiaster.

GLIMÅKRA

Gryt

Den lilla byn Gryt ligger några kilometer väster om Knislinge. Naturen består av ett öppet jordbruks- och beteslandskap omgivet av skogar. Kyrkan är från början av 1200-talet och alldeles intill kyrkogården finns ett litet kyrkomuseum inrymt i den gamla sockenstugan.

Gryt är rikt på fornlämningar; mest känd är den unika hällristningen i Frännarp med bilder av vagnar, hjul och dragare. I backen ovanför kyrkan finns ett stort järnåldersgravfält med bautastenar.

Hanaskog

Byn Hanaskog fick järnvägsförbindelse 1886 och är ett stationssamhälle som vuxit samman med kyrkbyn Kviinge. Hanaskog är en ung by med stark småhuskaraktär. Här bor idag cirka 1 300 invånare och det finns för- och grundskola till åk 6. Centrum korsar det gamla järnvägsspåret och här finns torg, busshållplats, friluftsbad och kiosk/närbutik.

Hanaskog ligger i en jordbruksbygd och byn är omgiven av flera stora gårdar.

Träindustrin dominerar samhället. Här ligger Tarkett AB, ett världsledande företag inom golvtillverkning. Några kilometer söder om samhället finns Ballingstorp, en välbevarad nordskånsk gård från 1700-talet.

Hanaskog

Hjärsås

Hjärsås är en liten by med cirka 230 invånare och en vacker kyrka från medeltiden med intressanta målningar. Här finns en förskola och större barn går på grundskolan i Knislinge, som ligger ett par kilometer västerut.

Hjärsås är en bondby som under 50- och 70-talen byggts på med ett villaområde. Här finns än idag flera aktiva lantbruk. Marken kring byn är rik på fornlämningar, bland annat hällristningar som skvallrar om att platsen varit bebodd i förhistorisk tid.

I Hjärsås är flera mindre företag etablerade.

HJÄRSÅS

Immeln

Byn Immeln, vid södra delen av sjön med samma namn, erbjuder ett gott boende i vacker miljö och är ett uppskattat område för fritidsaktiviteter. Här bor ca 280 invånare.

Här finns vandrarhem, camping, badplats och kanotuthyrning. Under sommarmånaderna går dagliga kryssningar med m/s Immeln.

Här kan man besöka utställningen Svart Granit och gå vandringsleden Stenrundan.

Näringslivet utgörs bland annat av verkstads- och mediaföretag.

IMMELN

Knislinge

I södra delen av kommunen längs med riksväg 19 ligger Knislinge. Orten har ca 3 000 invånare och ligger vid Helge å, gränsande till bördig jordbruksmark.

Här finns för- och grundskolor, vårdcentral, tennisbanor, ridskola samt en naturskön 18-håls golfbana utmed Helge å. Fina strövområden finns runt om samhället.

Sevärda byggnader är Åstringagården från 1600-talet, Klockaregården med hembygds- och industrimuseum samt kyrkan vars äldsta delar är från 1200-talet.

Knislinges näringsliv har en tradition inom bland annat skoindustrin med anor från slutet av 1800-talet.

I utkanten av samhället på väg mot Hässleholm ligger Wanås slott med anor från 1400-talet, omgivet av en magnifik park. I parken finns skulptur- och konstutställningar med verk av svenska och utländska konstnärer som lockar besökare från när och fjärran under sommaren.

Knislinge

Sibbhult

I östra delen av kommunen ligger Sibbhult, ett samhälle som domineras av verkstadsindustri. Sibbhult har ca 1 400 invånare. Några kilometer utanför samhället ligger Sporrakulla gård, en snapphanegård med anor från 1600-talet.

Diabasen, Östra Göinges svarta guld, förädlas i och omkring Sibbhult. Under senare år har många konstnärer upptäckt diabasens kvaliteter. Konstnärer av skiftande nationaliteter har sökt sig till Sibbhult för att få en chans att arbeta med den magiska svarta stenen.

I byn finns kommunal förskola, grundskolan Färe Montessoriskola och Göinge utbildningscenter med bland annat yrkesutbildningar, Komvux och SFI.

Utanför Sibbhult finns Barnens skog, en skog som är anpassad för alla, även funktionshindrade. I byn finns även sporthall, tennisbana, padelbanor och Folkets hus som ger teater- och bioföreställningar.

Sibbhult

Östanå

Östanå ligger vid Helge å, åtta kilometer norr om Broby. Samhället är uppbyggt runt det forna Östanå pappersbruk med Nordens största korsvirkeshus. Här tillverkades papper redan på 1700-talet. Antalet invånare är i dag cirka 200. Här finns förskola och äldre barn går i grundskola i Broby.

I Östanå finns många möjligheter att njuta av friluftsliv men även att vara med om det välkända Valborgsmässofirandet eller bada i Helgeå, mitt i samhället.

ÖSTANÅ


Hittade du inte vad du sökte?