Förvaltningens årsplan och verksamhetsplaner

Kommunfullmäktiges beslut om Mål- och resultatplan gäller för fyra år och anger ramarna för Östra Göinge kommuns arbete. För att bryta ner målen till årliga mål och aktiviteter arbetar förvaltningen med ”förvaltningens årsplan” och verksamhetsplaner. Dokumenten ska ses tillsammans, det vill säga att årsplan och verksamhetsplaner finns till för att uppnå de mål som är satta i mål- och resultatplanen.

Förvaltningens årsplan

Årsplanen gäller för hela förvaltningen och anger de prioriteringar och förvaltningsmål som gäller särskilt för detta år. Årsplanen är ettårig, men kan innehålla prioriteringar och mål som finns med mer än ett år.

Verksamhetsplaner

Alla åtta verksamhetsområden har en verksamhetsplan, som är ytterligare en nedbrytning av mål- och resultatplanen samt årsplanen. Verksamhetsplanen gäller för ett år, och även här kan mål och mått stå kvar mer än ett år, om fokus fortsätter vara på dem.

Verksamhetsplaner 2019


 

 

Hittade du inte vad du sökte?