Förvaltningens årsplan

Kommunfullmäktiges beslut om Mål- och resultatplan gäller för fyra år och anger ramarna för Östra Göinge kommuns arbete. För att bryta ner målen till årliga mål och aktiviteter arbetar förvaltningen med ”förvaltningens årsplan” och verksamhetsplaner. Dokumenten ska ses tillsammans, det vill säga att årsplan och verksamhetsplaner finns till för att uppnå de mål som är satta i mål- och resultatplanen.

Förvaltningens årsplan

Årsplanen gäller för hela förvaltningen och anger de prioriteringar och förvaltningsmål som gäller särskilt för detta år. Årsplanen är ettårig, men kan innehålla prioriteringar och mål som finns med mer än ett år.

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?