Vårt erbjudande till dig

Vi behöver dig för att bli ännu bättre och vi vill att du ska trivas hos oss! Därför strävar vi efter att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare där du som medarbetare mår bra, utvecklas och vill stanna. Läs mer nedan om vad vi kan erbjuda dig.

Schyssta anställningsvillkor

Som anställd hos oss arbetar du alltid utifrån avtalsenliga villkor och med marknadsmässig lön.

Förmåner

Friskvårdsbidrag

Östra Göinge kommun erbjuder dig som anställd ett friskvårdsbidrag på 1000 kronor per år. Tillsvidareanställda medarbetare får ett badkort till kommunens simhall där hen får simma gratis under hallens öppettider.

Semester och extra lediga dagar

Medarbetaren får semesterledighet under intjänandeåret, vilket innebär att semesterledigheten tas ut samma år som den tjänas in. Hos oss har du 25 semesterdagar upp till det år du fyller 39. Det år du fyller 40 år har du 31 semesterdagar och det år du fyller 50 får du 32 semesterdagar. För den som har fler än 25 semesterdagar finns möjlighet att omvandla dessa till semestertimmar.

Få upp till fem extra lediga dagar/år!

Hos oss har du som tillsvidareanställd även möjlighet att semesterväxla. Det innebär att du har möjlighet att växla in ditt semesterdagstillägg mot upp till ytterliga 5 dagars betald ledighet. För att semesterväxla krävs dock att du inte har några sparade semesterdagar från året innan.

Att bli och vara förälder

Vi vill att du ska njuta av din föräldraledighet och vi vill underlätta för dig med barn som ska hämtas och lämnas på skola eller förskola.

Föräldrapenning utgår under 180 dagar med 10 % av lönebortfallet (under perioden från födsel tills barnet fyller 2 år och om medarbetaren varit anställd i kommunen i minst 365 sammanhängande dagar). Föräldralön utges till dem som tjänar mer än Försäkringskassans inkomsttak. Om du behöver besöka mödravården under arbetstid, kan det ske med bibehållen lön vid max 2 tillfällen (gäller både män och kvinnor). Östra Göinge kommun har som policy att inte förlägga möten tidigt på morgonen eller sent på kvällen, för att underlätta hämtning och lämning av barn.

Arbeta hemifrån

Om verksamheten tillåter erbjuder vi dig möjlighet att till viss del arbeta hemifrån. Hur ofta, hur mycket, och huruvida det är möjligt bestäms i samråd med din närmsta chef.

Flexibel arbetstid

Utifrån verksamhetens behov tillämpas flexibel arbetstid i form av tidbanksavtal/flex och årsarbetstid.

Familj

Vid behov av ledighet för enskilda angelägenheter kan du som medarbetare, om synnerliga skäl finns, medges behålla lönen under sammanlagt högst 10 arbetsdagar per kalenderår. Som synnerliga skäl anses nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning. Närmsta chef gör bedömning i varje enskilt fall.

Sjukdom

Om du som medarbetare blir sjuk får du efter sjuklöneperioden sjukpenningtillägg som motsvarar 10% av lönebortfallet, längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden. Vid akut sjukdom får medarbetaren besöka läkare/tandläkare med bibehållen lön.

Företagshälsovård

I samarbete med företagshälsovården erbjuds stöd till medarbetare och chefer inom områdena arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering.

Försäkringar

Våra medarbetaren är försäkrade hos AFA försäkring som ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Pension

Våra medarbetare har avtalspension genom kollektivavtal och möjlighet att löneväxla för ytterligare pensionssparande. Om tillsvidareanställd medarbetare har en lön som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp kan hen löneväxla till pension via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag.

Bildskärmsglasögon

Medarbetare som arbetar vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen erbjuds synundersökning. Skulle undersökningen visa att medarbetaren behöver bildskärmsglasögon står kommunen för kostnaden för dem.

Uppvaktning

Alla medarbetare uppvaktas vid 25 års anställning, när de fyller 50 år och vid pensionering.

Fritidsstudier

Medarbetare har möjlighet att få bidrag för litteratur samt möjlighet att vara ledig vid tentamen och obligatoriska moment i utbildningen.

Rökfri arbetstid

Vi tillämpar rökfri arbetstid för alla medarbetare för att bevara och förbättra hälsan för individen.

Personalförening

Kommunhoppet är en fristående personalförening med syfte att skapa gemenskap över verksamhetsgränserna och att öka medarbetares trivsel och välbefinnande. Personalföreningen är öppen för alla anställda att gå med i. Genom denna får du rabatter och förmånliga erbjudanden vad gäller bland annat nöjen, upplevelser och shopping.

 

Kompetensutveckling

För att du ska utvecklas och ges möjlighet att växa såväl med, som hos, oss erbjuder vi olika typer av kompetensutveckling.

Chefsmoduler

För dig som chef i Östra Göinge kommun erbjuder vi 7 fristående kompetensutvecklingsmoduler. Tillsammans med din närmsta chef diskuterar du vilken eller vilka av dessa moduler som du kan tänkas behöva i din tjänst. Exempel på moduler du kan anmäla dig till är ”Förändringsledning”, ”Jag som ledare”, ”Individuell coaching” och ”Att leda andra chefer”. Modulerna är upphandlade och genomförs av externa leverantörer.

Mentorskap

Som chef hos oss erbjuds du mentorskap om du skulle önska detta.

Chefsfrukostar

Vår kommundirektör Merete håller regelbundna chefsfrukostar där aktuella ämnen i kommunen diskuteras. Det är ett enkelt sätt för dig som chef att hålla dig uppdaterad och att nätverka och utbyta erfarenheter med andra verksamheter och chefskollegor.

Nyfiken på ledarskap

Är du intresserad av ett framtida chefskap inom offentlig sektor men osäker på vad det faktiskt innebär? Då kan du som medarbetare hos oss söka till detta program. Programmet som genomförs tillsammans med övriga Skåne Nordost kommuner hålls under 4 heldagar och är väldigt populärt. Programmet genomförs en gång under våren och en gång under hösten.

Handledarutbildning

Inom vår vård och omsorgsverksamhet erbjuder vi dig möjligheten att utbilda dig till handledare och språkstödjare.

Äldreomsorgslyftet

Via statsbidrag har vi möjlighet att kompetensutveckla dig som arbetar inom äldreomsorgen. Exempelvis kan det handla om utbildning till specialistundersköterska.

Omställningsfonden

Östra Göinge kommun arbetar tillsammans med Omställningsfonden för att öka din anställningsbarhet utifrån både akuta, framtida och långsiktiga behov. Vi har härigenom möjlighet att erbjuda dig kompetensutveckling som du behöver för att känna dig tryggare i ditt arbete, eller kompetens som du saknar men som du eller vi bedömer nödvändig i din tjänst eller i en framtida tjänst hos oss.

Inflytande och tillit

Hos oss arbetar vi utifrån en tillitsbaserad styrfilosofi. Det innebär bland annat att vi fördelar mandat långt ner i organisation och att vi litar på dig och din kompetens. Du får möjlighet att lära nytt, att vara nyfiken, att våga testa dina idéer och att använda din kompetens. Naturligtvis inom ramen för de lagar och regler som omfattar verksamheten. Går det inte som du tänkt så lär vi oss av det tillsammans. Hellre våga testa nytt än att hålla kvar vid idéer och arbetssätt som vi vet inte fungerar. Hos oss har du därför också inflytande att påverka den verksamhet du arbetar inom.


Hittade du inte vad du sökte?