Trygg och säker

Ambulans

Östra Göinge skall vara en säker och trygg kommun.

Säkerhet och trygghet för människor som besöker, bor eller arbetar i Östra Göinge är grundläggande för kommunens totala kvalitet. Det är inriktningen i kommunens säkerhetsarbete.

Det viktigaste arbetet för att skapa en trygg miljö är det som enskilda – företag, organisationer eller invånare – kan göra själva. Kommunens olycksförebyggande verksamhet är att underlätta människors förmåga att skydda sig själva och andra, sin och andras egendom såväl som miljön.

När den enskildes förmåga att hantera olyckor inte räcker till finns kommunens räddningstjänst som på ett professionellt sätt kan ta hand om olyckor av olika slag. Räddningstjänsten kan också samordna större olyckor då flera kommuner eller andra myndigheter behöver delta för att hantera situationen.

För att nå kommunal felanmälan går du till sidan Kommun/Kontakta oss.


Ambulans


Hittade du inte vad du sökte?