Ekonomiska rapporter

Varje år görs en ekonomisk- och verksamhetsmässig uppföljning som sammanställs i en delårsrapport och en årsredovisning.

Delårsredovisning

Kommunen ska minst en gång under räkenskapsåret göra en delårsrapport. Rapporten är en uppföljning av resultatet för en del av året och ställningen vid periodens slut. Östra Göinge kommun tar fram en delårsrapport per den sista augusti.

Årsredovisning

Årsredovisningen visar verksamhetens utfall, dess finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.


 

 


Hittade du inte vad du sökte?