Handlingsprogram räddningstjänst och förebyggande verksamhet

Inför varje ny mandatperiod ska kommunen, enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), upprätta ett handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet.

Dessutom ska varje kommun, enligt lagen om extraordinära händelser (LEH), ha beredskap och förmåga att hantera kris och extraordinära händelser.

Handlingsprogrammet LSO med Styrdokument för Kommunens Krisberedskap och tillhörande dokument hittar du längre ner på den här webbsidan.Hittade du inte vad du sökte?