Borgerlig vigsel

Bild på par som gifter sig.

Borgerlig vigsel är ett alternativ till vigsel i kyrka. Det är Länsstyrelsen som utser borgerliga vigselförrättare för kommunen.

För att få gifta sig i Sverige kräver lagen att båda parter är över 18 år och äktenskapet är könsneutralt. Det innebär att de som ingår äktenskap kan vara antingen en man och en kvinna, två kvinnor eller två män.

Vigsel kan ske i Sessionssalen i kommunhuset i Broby, eller efter överenskommelse med vigselförrättaren på annan plats. Att gifta sig borgerligt i Östra Göinge kommun kostar ingenting men vid annan plats än i kommunhuset kan körersättning tillkomma.

Information om hur Östra Göinge kommun hanterar dina personuppgifter.

Hindersprövning, anmälan om efternamn och vigselbevis

För att vigas behöver de som ska gifta sig ett Intyg om hindersprövning och ett Intyg om vigsel. Dessa intyg kan man ansöka om hos Skatteverket, och ansökan ska fyllas i gemensamt av paret. När ansökan är färdig skickar Skatteverket hem intygen som sedan skickas till eller lämnas hos kundtjänst i kommunhuset i Broby.

Intygen är giltiga i fyra månader och ska senast tre veckor före vigseln skickas till:

Östra Göinge kommun
Kundtjänst
Box 66
289 03 Broby

Hindersprövning görs för att se om det finns några hinder mot äktenskapet. Prövningen görs av Skatteverket och du kan läsa mer om detta och hämta ner blankett på Skatteverkets webbplats.

Det går också bra att gå direkt till Skatteverket och fylla i blanketten på plats. Om den ena parten är utländsk medborgare är personligt besök på Skatteverket obligatorisk. Anmälan om efternamn kan göras i samband med ansökan om hindersprövning. Blankett för detta finns också på Skatteverkets webbplats.

Efter vigseln får paret ett vigselbevis, och vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Vittnen

Två vittnen ska närvara vid vigseln. Namn och adress på dessa anges vid bokningen av vigseln. Har inte brudparet egna vittnen kan Östra Göinge kommun hjälpa till med vittnen för vigslar i kommunhuset under kontorstid på vardagar.

Partnerskap 

Från den 1 maj 2009 har partnerskapslagen slutat att gälla. Det innebär att det inte är möjligt att ingå och registrera ett nytt partnerskap. De som redan har ingått i ett registrerat partnerskap kan fortsätta vara registrerade partners om de vill, eller välja att omvandla sitt partnerskap till ett äktenskap. Det kan göras via en anmälan till Skatteverket, och blir då registrerat som äktenskap från den dagen Skatteverket får in anmälan. Parterna kan också när som helst välja att vigas, (enligt 4 kap äktenskapsbalken) och behöver då inte ansöka om en hindersprövning.

Boka din vigsel!

Tid och plats för vigseln bokas via formuläret nedan.
Undrar du över något, hör av dig till Östra Göinge kommuns kundtjänst på telefon 044-775 60 00.

 


Bild på par som gifter sig.

 

 

Hittade du inte vad du sökte?