Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är ett alternativ till vigsel i kyrka. Det är Länsstyrelsen som utser borgerliga vigselförrättare för kommunen.

Vigsel kan ske i Sessionssalen i kommunhuset i Broby. Efter överenskommelse med vigselförrättaren kan vigseln äga rum på annan plats. Två vittnen ska närvara vid vigseln. Namn och adress på dessa anges vid bokningen av vigseln. Har inte brudparet egna vittnen kan Östra Göinge kommun hjälpa till med vittnen för vigslar i kommunhuset under kontorstid (vardagar).

Att gifta sig borgerligt i Östra Göinge kommun kostar ingenting. Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket om vigseln.

Den som är under 18 år måste begära tillstånd hos länsstyrelsen i det län man bor, för att få ingå äktenskap.

Information om hur Östra Göinge kommun hanterar dina personuppgifter.

 

Hindersprövning och anmälan om efternamn

För att vigas behöver de som ska gifta sig ett Intyg om hindersprövning och ett Intyg om vigsel. De båda intygen utfärdas efter gemensam ansökan av paret hos Skatteverket som skickar intygen till sökanden.

Intygen är giltiga i 4 månader och ska senast 3 veckor före vigseln skickas till:
Östra Göinge kommun
Kundtjänst
Storgatan 4
289 41 Broby

Hindersprövning görs för att se om det finns några hinder mot äktenskapet. Prövningen görs av Skatteverket och du kan läsa mer om detta och hämta ner blankett på Skatteverkets webbplats.  Det går också bra att gå direkt till Skatteverket, folkbokföringen och fylla i blanketten på plats. Om den ena parten är utländsk medborgare är personligt besök på Skatteverket obligatorisk. Anmälan om efternamn kan göras i samband med ansökan om hindersprövning. Blankett för detta finns också på Skatteverkets webbplats.

 

Boka din vigsel! 

Tid och plats för vigseln bokas via formuläret nedan.
Undrar du över något, hör av dig till Östra Göinge kommuns kundtjänst på telefon 044-775 60 00.

 

Könsneutrala äktenskap

Från och med den 1 maj 2009 är äktenskapet könsneutralt. De som ingår äktenskap kan vara antingen en man och en kvinna eller två kvinnor eller två män.

Partnerskapslagen har upphört
Partnerskapslagen upphörde att gälla från och med den 1 maj 2009. Det innebär att det inte är möjligt att låta registrera nya partnerskap. De par som hade ingått registrerat partnerskap före detta datum, kan fortsätta att vara registrerade partners om de vill. De som i stället önskar vara gifta har möjlighet att omvandla sitt registrerade partnerskap till äktenskap genom en anmälan eller genom vigsel, se nedan.

Omvandling av ett registrerat partnerskap till äktenskap
Ett registrerat partnerskap skall gälla som ett äktenskap om parterna gemensamt anmäler till Skatteverket. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från och med den dag anmälan kommit in till Skatteverket. Parterna kan även välja att vigas enligt 4 kap äktenskapsbalken. Det skall inte göras någon hindersprövning inför en vigsel enligt denna särskilda ordning. Möjligheten till omvandling är inte begränsad till en viss tid.

 


 

 

Hittade du inte vad du sökte?