Räddningstjänst

Enligt avtal med Kristianstads kommun leds räddningstjänsten i Östra Göinge kommun av Räddningstjänsten i Kristianstad.

I Östra Göinge kommun finns två deltidsstationer, i Broby och i Sibbhult. Beredskapen dessa håller är 1 + 4, det vill säga ett befäl och fyra brandmän. Varje station har fyra grupper som delar på beredskapen. Beredskapen innebär att tiden från larm tills att första räddningsfordon lämnar stationen inte får överstiga 5 minuter. Denna tid kallas anspänningstid (gammalt uttryck som lever kvar från den tid när brandkårerna var hästdragna – spänna an hästen framför brandsprutan). Samtliga befäl och brandmän är deltidsanställda och lyder direkt under Kommunchefen. Stationerna i Broby och Sibbhult har vardera både släckbil och tankbil. Dessutom finns ett höjdfordon i Broby, en så kallad hävare. Räddningstjänsten larmas alltid via 112 och SOS är larmmottagare. När larmmottagaren bedömer att larmet gäller Östra Göinge kommun, kopplas Trygghetscentralen i Kristianstad in på medlyssning. Trygghetscentralen i Kristianstad larmar ut aktuell styrka. Larmen indelas i tre nivåer:

  • Nivå 1 – styrkan leds av Styrkeledaren (Nivå 1-befäl)
  • Nivå 2 – fler än en styrka blir engagerade och insatsen leds av ett Yttre befäl (Nivå 2-befäl)
  • Nivå 3 – flera styrkor (eventuellt även från andra kommuners räddningstjänst), leds av ett eller flera Yttre befäl (Ledningsteam)

Nivå 2-befälet (Yttre befälet) kommer från Kristianstad alternativt från Osby (händelser i Glimåkra och norrut). Dessa har 90 sekunders anspänningstid. Nivå 3-befälet kommer från Kristianstad och har 90 sekunders anspänningstid.

Kontakta Räddningstjänsten genom Trygghetscentralen, telefon 044-20 04 00

Räddningschef i Östra Göinge kommun: Andreas Bengtsson, telefon 044-13 50 05
Platschef i Broby: Håkan Martinsson, telefon 044-775 60 99
Platschef i Sibbhult: Andreas Ström, telefon 0709-14 40 47

Se gärna filmerna från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)

Att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap

Räddningstjänstpersonal i beredskap – mervärde för dig som arbetsgivare


Hittade du inte vad du sökte?