Göingemodellen

Illustration av Göingemodellen i husform.

Göingemodellen – Vår väg framåt

Som medborgare, företagare eller besökare ska du få den hjälp du har rätt till. Alla anställda har ett gemensamt ansvar i mötet med dig och du ska känna dig väl bemött i kontakten med oss. Gårdagens behov är inte detsamma som idag och de framtida behoven är annorlunda än dagens.

Läs mer om de fyra pusselbitar som gör att vi på bästa sätt kan möta dina behov idag och i framtiden.

En vision

Här växer stolta göingar

Det yttersta målet med Göingemodellen är att bidra till Göingebornas liv så att de kan trivas, utvecklas och känna att de får god valuta för sina skattepengar. Det är så vi får stolta göingar!

Östra Göinges vision lyder: ”Här växer stolta göingar”. Växer är ett dynamiskt ord. En människa kan växa i olika riktningar, på olika sätt. Alla kan växa! Växandet kan kopplas till framtidsmöjligheter genom utbildning eller till tillväxt för platsen, bostadsmarknaden och näringslivet.

Stolthet handlar om självförtroende, ökat egenvärde och en tro på sina möjligheter. Visionen uttrycker en beslutsamhet i att skapa långsiktig, positiv utveckling för Östra Göinge. Det är många krafter som bidrar – kommunens alla medarbetare och företagare, liksom de många föreningarna och naturligtvis Göingeborna själva.

En förvaltning

Östra Göinge kommun är organiserad som en enda förvaltning, där kommundirektören är förvaltningschef. Utan inre förvaltningsgränser jobbar vi effektivare och skapar på det viset mer nytta åt dem vi finns till för.
Här kan du läsa mer om vår organisation.

En värdegrund

Östra Göinge kommuns gemensamma värdegrund är en viktig del i Göingemodellen. Vår värdegrund visar vägen för hur vi förhåller oss till göingeborna, till våra uppdrag och till varandra.

Under varje värdeord finns tre spelregler.

  • Kunden är nyckelordet i den första spelregeln under varje värdeord.
  • Agera är nyckelordet för den andra spelregeln.
  • Arbetsmiljö hur vi förhåller oss till varandra, är det tredje nyckelordet.

 

Ett arbetssätt

Att göra rätt saker och att göra saker rätt. I din kontakt med oss vill vi att du upplever ett gott bemötande. Du ska få veta vad du kan förvänta dig utifrån dina frågor och behov.

Ladda ner

Göingemodellen framsida broschyr.Broschyr Göingemodellen.

Ladda ner lågupplöst webbversion av broschyren

 

Framsidan av boken Resan mot 15 000 stolta göingar.Resan mot 15 000 stolta göingar
Ett bokslut över 10 år av ständiga förbättringar.

Ladda ner lågupplöst webbversion av boken

 

Kontakt

För utbildning och handledning i förbättringsverktygen kontakta kommunens förbättringsledare Ulrika Dahlberg på telefon 044-775 65 76.


Illustration av Göingemodellen i husform.


Hittade du inte vad du sökte?