Vi har en ny vision: Här växer stolta göingar

Vid kommunfullmäktigemötet igår den 23 juni beslutades att anta den nya visionen Här växer stolta göingar. Den ersätter den vision som gällt sedan år 2008: 15 000 stolta göingar.

År 2019 nåddes invånarantalet och vi blev 15 000 göingebor. Med den nya visionen kommer fokus framöver vara utveckling och växande.

– Det känns härligt att vi nu beslutat om en ny vision för hela Östra Göinge, säger kommunfullmäktiges ordförande Erling Emsfors (M).

– Jag är säker på att ”här växer stolta göingar’” blir en kraftsamlare för lokala aktörer, kommer stärka anseendet för Östra Göinge och såklart bidra till att göingarna växer och utvecklas. Även den redan växande framtidstron som finns här kommer att stärkas ytterligare!

Här växer stolta göingar, nedbrutet

Växer är ett dynamiskt ord. En människa kan växa i olika riktningar, på olika sätt. Alla kan växa! Växandet kan kopplas till framtidsmöjligheter genom utbildning eller till tillväxt för platsen, bostadsmarknaden och näringslivet.

Stolthet handlar om självförtroende och ökat egenvärde. Du ska tro på dina möjligheter i Östra Göinge!

– ”Här växer stolta göingar” andas framtidstro! Nu ska kommunstyrelsen arbeta med att förhålla sig till den nya visionen, hur den påverkar oss politiskt och hur vi ska utmana oss med hjälp av den, säger kommunstyrelsens ordförande Patric Åberg (M).

Varför har vi en vision?

En vision ska binda ihop och ge vägledning och kraft åt de prioriterade områdena i – och förverkligas genom – mål- och resultatplanen. Visionen är även en vägvisare och ligger till grund för kommunens strategier och planer.

– Kommunens vision är förvaltningens drivkraft framåt och kopplat till den går vi mot en spännande tid, där stolta göingar nu ska växa, säger kommunens tillträdande kommundirektör Merete Tillman.

– Alla verksamheter ska ta sig an den nya visionen och arbeta mot de mål som kommer att bidra till den!

Läs mer om kommunens prioriterade områden och mål i mål- och resultatplanen.

 

 


Hittade du inte vad du sökte?