Mål- och resultatplan (budget)

Östra Göinge kommuns budget kallas mål- och resultatplan. I enlighet med vår styr- och ledningsmodell ska kommunfullmäktige efter varje val anta en mål- och resultatplan för den kommande fyraårsperioden.

Mål- och resultatplanen för perioden 2024-2027 fastställdes i juni 2023 av kommunfullmäktige. Denna anger den politiska styrningen för de kommande åren. Styrningen beskrivs i form av kommunfullmäktiges vision, plattform och inriktningar kompletterade med kommunstyrelsens resultatmål och strategier. I mål- och resultatplanen finns också ekonomiska resurser som fördelas med utgångspunkt i målen. Denna plan följs sedan upp i årsredovisningen.

För varje år ska kommunen enligt lag revidera sin budget, det dokument vi kallar för mål- och resultatplan. Kommunfullmäktige tar därför i juni varje år beslut om det kommande årets mål- och resultatplan och du hittar det senast beslutade dokumentet nedan.

 


 

 


Hittade du inte vad du sökte?