Medarbetare berättar

Vill du veta hur det är att jobba hos oss?
Medarbetare berättar om innehållet i sina tjänster och hur det är att vara anställd i Östra Göinge kommun.

 

Arbetsmarknadskonsulent

Martin Holm, arbetsmarknadskonsulent

Vad gör en arbetsmarknadskonsulent?

Jag ser till så att människor kommer närmare arbetsmarknaden. Genom träna människor till arbete och ser till att de antingen får förnya sina kunskaper eller ser hur de kan använda sina befintliga. Detta görs genom arbetsmarknadsaktivitetet t.ex. (Göinge matchningen) och goda kontakter med arbetgivaren. Jag utgår från arbetsmarknadsenheten och får mina uppdrag från försörjningsstöd. Mitt mål är helt enkelt att sätta människor från passivitet till aktivitet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att träffa alla trevliga människor och när man lyckas få människor i sysselsättning och se deras utveckling. Att se människor som kanske aldrig jobbat innan skaffa sig en utbildning och skaffa sitt första arbete är guld!

Vad har gjort att du stannat kvar inom kommunen?

Jag har stannat i kommunen eftersom det är en bra och generös kommun att jobba i. Det är bra styrning och snabba beslutsvägar och så vill jag jobba. Inget krångel.

Arbetsmarknadskonsulent

Camilla Larsson, arbetsmarknadskonsulent

Hej Camilla. Vad gör en arbetsmarknadskonsulent?

– Mitt jobb är att matcha våra deltagare mot arbetslivet. Jag berättar för deltagarna om vilka branscher som finns och hur de ska rusta sig. Jag har god kontakt med de företag som har anställningsbehov och sätter ihop en Göingematchning som gör att de kan träffa potentiella arbetstagare. Göingematchningen är en enkel plattform för arbetstagare och arbetsgivare att träffas vid. Man kan säga att vi är ett komplement till arbetsförmedlingen. Jag jobbar även i REACT där det handlar om att matcha ut 18-24-åringar i arbete genom olika aktiviteter såsom gruppträffar, samtal, studiebesök osv.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Den breda variation av människor man träffar, både arbetstagare och arbetsgivare. Jag gillar att ha mäklarrollen mellan de båda. Spindeln i nätet mellan arbetsgivare och arbetstagare kan man säga.

Hur har din resa fram till ett arbete i Östra Göinge kommun sett ut?

– Jag har jobbat inom Arbetsförmedlingen i 20 år för att sedan jobba med omställning för den privata sektorn som omställningsrådgivare. Har även jobbat som egenföretagare med rekrytering och utbildning. Men det var inom min roll som ordförande i Göinge näringsliv som jag kom i kontakt och lärde känna många av företagen i Östra Göinge. När jag fick mindre sysselsättning pga pandemin, sökte jag mig vidare till Östra Göinge kommun som arbetsmarknadskonsulent på arbetsmarknadsenheten. Jag fick till och med samma rum som jag hade när jag jobbade på arbetsförmedlingen för det är i deras gamla lokaler vi sitter i nu😊

Arbetsterapeut

Jens Nilsson, arbetsterapeut

Hej Jens. Vad gör en Arbetsterapeut?

– Jag jobbar som arbetsterapeut inom LSS och socialpsykiatrin med rehabiliterade åtgärder. Fysioterapeuten har hand om det fysiologiska medans jag fokuserar på att få aktiviteter att fungera. Jag gör en bedömning av vilken hjälp patienten behöver i hemmet. Jag visar patienterna hur de använder sina hjälpmedel på korrekt sätt. Eftersom mina patienter oftast behöver hjälpmedel under lång tid så är det viktigt att hjälpmedlet blir väl anpassat och att det inte bara är en tillfällig lösning. Jag skriver också intyg för bostadsanpassning, arbetar med förflyttningar och hjälper till att handleda undersköterskor, assistenter och boendestödjare.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att jag får jobba självständigt och varierande. Jag lägger upp min egen arbetsdag och jag är ansvarig för att mina arbetsuppgifter blir utförda. Eftersom jag är legitimerad är det mitt ansvar att patienter får den hjälp de behöver.

Fysioterapeut

Martina Hänjes, fysioterapeut

Hej Martina. Vad gör en fysioterapeut?

– Jag gör bedömningar i patientens hem vad det behövs för träning för att kunna bibehålla och öka sin funktionsförmåga. Det kan till exempel vara vilka hjälpmedel så som gånghjälpmedel eller gåbord behövs som för att kunna klara sig själva. Detta gäller människor i alla åldrar som inte kan ta sig till vårdcentralen för att klara av sin träning eller som av olika anledningar inte klarar av sin vardag.

Information om vilka personer jag ska bedöma får jag från den enskilda individen, från hemtjänst, biståndshandläggare eller sjukhus. Jag handleder och delegerar också omvårdnadspersonal i träning, ergonomi och förflyttningsteknik.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att jag kan planera min dag själv efter behov. Att jag hjälper patienter att kunna göra saker de inte kunnat göra innan och att kunna förbättra en människas liv med mina insatser är roligt och givande.

Vad är skillnaden på att jobba kommunalt och regionalt?

– Fysioterapeut är ett nyare namn för sjukgymnast. Jobbar du regionalt som fysioterapeut har du hand om patienter på vårdcentraler eller på sjukhus. Jobbar du kommunalt så sker det oftast i hemmet. Man får vara lite kreativ och påhittig med övningarna man lär ut eftersom det ofta inte finns några riktiga träningsredskap i hemmen.

 

KAA-samordnare

Therese Axelsson, KAA-samordnare

Hej Therese! Vad gör en KAA-samordnare?

Jag jobbar med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) vilket innebär att jag träffar alla ungdomar mellan 16 och 19 år som inte går på gymnasiet eller har en ofullständig gymnasieutbildning, för att informera dem om vilka alternativ inom studier som finns eller annat stöd de har rätt till. Det gäller att i första hand motivera dem att slutföra sin gymnasieutbildning, men det kan också innebära att ge dem en annan meningsfull sysselsättning som jobb, praktik eller annat stöd som ungdomen är i behov av.

Varför valde du att söka tjänsten som KAA-samordnare?

När jag jobbade som Studie- och yrkesvägledare på Komvux så jobbade jag med att vägleda vuxna människor till rätt utbildning och jobb. Jag har tidigare jobbat som socialpedagog med barn och ungdomar och jag saknade den kontakten med ungdomar och det var därför jag sökte denna tjänsten. KAA-samordnare är en blandning av det bästa av båda tjänsterna. Sen satsar denna kommunen så mycket på sina ungdomar genom skolresan och framtidsdrömmar och jag kände att jag ville vara en del av det. Att få möjlighet att jobba förebyggande utifrån denna tjänsten tror jag är rätt så ovanligt i andra kommuner.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det finns så mycket som är bra med mitt jobb. Nummer ett är alla fantastiska ungdomar som jag får träffa som har så många kloka idéer och tankar om framtiden. Sen är det all samverkan mellan kommunens olika enheter, skolor, föräldrar, företag som alla vill ställa upp för att hjälpa våra ungdomar att ta sig framåt. Jag har världens bästa jobb.

Varför Östra Göinge kommun?

Det finns ingen bättre kommun att jobba i. Det är en kommun som låter mig vara kreativ och flexibel i mitt arbetssätt samtidigt som jag blir utmanad att tänka nytt och ifrågasätta vad vi kan göra annorlunda för att bli bättre. Jag känner att jag vågar testa mina idéer och det finns en närhet mellan verksamheterna. Jag har medarbetare runt mig som inspirerar och stöttar mig och jag är säker på att vi kan utvecklas och bli ännu bättre tillsammans för att möta ungdomarnas behov.

Kommunikatör

Jimmy Ek, kommunikatör

Jimmy Ek, kommunikatör

Vad gör en kommunikatör?

– Jag jobbar med att informera våra kommuninvånare om vad som händer och sker i kommunen. Jag skriver texter, fotograferar, gör filmer osv. Sen är jag också kriskommunikatör vilket innebär att jag förmedlar information till kommuninvånarna vid kris. Omvärldsbevakar och håller mig uppdaterad. Så allt material som kommer ut från kommunen är det garanterat jag eller någon av mina kollegor har skapat. Jag tillhör Staben som är kommunens näst minsta förvaltning. Där ingår kundtjänst, kansli, säkerhet, kommunikation och en del andra funktioner.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att det är så otroligt varierande. Ena dagen kan jag vara på en ö i Immeln och fotografera grillplatser och nästa dag sitter jag i möte med Arbetsmarknadsenheten och planerar en kommande filminspelning. Det är väldigt sällan jag gör exakt samma sak vilken är grymt skönt. Sen älskar jag att vara med människor vilket är en klar fördel i detta yrket.

Vad skulle du vilja säga till de som funderar på att arbeta som kommunikatör?

Va nyfiken och lär dig hantera digitala verktyg. Och be alltid någon annan korrekturläsa det du skrivit eller skapat. ALLTID!

Kommundirektör

Hej Merete. Vad gör en kommundirektör?

– Jag ansvarar för helheten av kommunen, att alla delar fungerar som de ska. Jag gör såklart inte allt själv. Man kan säga att jag är anställd av politiken för att driva deras politiska vilja och det gör jag genom att bestämma en internbudget baserad på vad politikerna tilldelar mig. Med denna budget ska jag se till att alla kommunens verksamheter fungerar och det gör jag genom att anställa chefer som i sin tur anställer personal till att driva verksamheterna. Jag har också det yttersta juridiska ansvaret och är firmatecknare för kommunen.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Jag sitter mycket i möten där ärende föredras och diskuteras. Jag är ju chef så ibland är det jag som ska bestämma hur vi slutligen går vidare med frågorna. Då är det viktigt att ha bra underlag och kloka inspel från mina kollegor. Många beslut tas av övriga chefer och även medarbetare i vår kommun eftersom vi jobbar så mycket med en långtgående delegation. Det största frågan jag fattar beslut om är vår internbudget, hur de pengar vi har till vårt förfogande ska fördelas mellan de olika verksamheterna. Jag träffar våra chefer ute i verksamheterna och är också mycket ute och representerar vår kommun när vi träffar andra kommuner, företag och myndigheter. Så det är svårt att beskriva en typisk arbetsdag mer än att den är varierande och oftast väldigt rolig.

Merete Tillman, kommundirektör

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag älskar att arbeta i offentlig verksamhet. När man jobbar kommunalt påverkar man människors vardag och hanterar våra gemensamma skattepengar. De beslut man fattar kommer förhoppningsvis göra det bättre för kommuninvånarna. Det är en stark drivkraft hos mig. Att arbeta kommunalt är det finaste som finns.

Vad har gjort att du valt att arbeta i Östra Göinge kommun?

– Jag valde Östra Göinge kommun för att de gjort en spännande resa, med göingemodellen och den tillitsbaserade styrningen. Det tilltalar mitt sätt att leda att lämna stort förtroende till medarbetarna. Så när Jonas Rydberg valde att sluta som kommundirektör så tog jag chansen och fick den.

 

Lärare, Matematik

Zainab Al-Qutaifi, lärare matamatik

Hej Zainab. Vad gör en mattelärare?

– Jag undervisar i matematik för vuxna på grundläggande nivå, både på plats och på distans, och jag undervisar också i IT-ämnen. När jag undervisar använder mig av tavelundervisning. Det gör jag för att majoriteten av våra elever har fått sin inlärning på detta viset i sitt hemland, så det blir den bästa och mest naturliga inlärningen för dom. Vi jobbar även digitalt med kunskapsmatrisen där finns övningar och filmer som de själva kan arbeta med i sin egen takt. Det underlättar för både elever som pluggar på distans och de på plats.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att få träffa mina kollegor och stämningen som finns på arbetsplatsen.

Hur har din resa till läraryrket sett ut?

– När jag kom till Sverige tog jag kontakt med SYV för att kolla vad som krävdes för att bli mattelärare. Jag är nämligen utbildad matte- och IT-lärare i mitt hemland. Jag började med SFI för att lära mig språket och sedan Komvux för att komplettera det som saknades i min utbildning för att kunna läsa på högskola. Jag tog sedan kontakt med Malmö högskola för att validera mina betyg från hemlandet. Att validera betyg betyder att man ”översätter” kunskaperna som man har med sig i ett svenskt betygssystem. Jag läste lärarutbildningen på Malmö högskola under tre år och jag fick också läsa mattekurser för att komplettera de som jag saknade eller inte kunde valideras från hemlandet.

 

Lärare, Svenska

Jenny Nilsson, lärare svenska

Hej Jenny. Vad gör en svensklärare?

– Jag undervisar i grundläggande svenska som andraspråk som motsvarar svenskundervisning i åk 9 och även gymnasiala svenskkurser. Detta gör jag både på plats och på distans.

När jag undervisar jobbar vi mycket i grupper och diskussioner kring text, film och bild. Vi pratar mycket om språket och varför vissa saker heter som de gör.  I svenska på grundläggande nivå är den viktigaste aspekten att kunna kommunicera. Att eleverna ska kunna klara sig i samhället och kunna klara av ett jobb och vidare studier. Den stora utmaningen är att många har språk som ligger långt ifrån svenskan och att många ord med samhällskopplingar inte existerar i länder som har en annan samhällsstruktur. Ett exempel kan vara myndigheter och vad de utövar.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att träffa så många olika människor som har drömmar och mål. Det är också ett varierande arbete eftersom man måste hitta olika vägar för att nå fram till olika elever. Svenska är ett tacksamt ämne eftersom allting de lär sig på svenska är relevant för deras språkutveckling.

Hur har din resa till läraryrket sett ut?

– Jag läste olika på högskolan som slutligen mynnade ut i en gymnasielärarexamen i svenska och historia. Jag läste gymnasiepedagogik för att bli färdig lärare. Jag jobbade i tio år på en grundskola och undervisade i svenska och so-ämnena. Efter de tio åren började jag på en skola i Östra Göinge kommun och arbetade med IM och insåg då behovet av att läsa in svenska som andraspråk. Efterfrågan på SvA-lärare blev hög pga. den stora invandringen som kom i mitten av 2010-talet. Jag har jobbat i kommunen sen 2012 och jag var med och startade upp kommunens mottagningsenhet Göinge In för att sedan börja jobba på komvux där jag trivs jättebra.

Seniorlots

Maria Görnebrand, seniorlots

Hej Maria. Vad gör en seniorlots?

– Seniorlotsen och äldrepedagogen arbetar tillsammans med ”Det goda åldrandet”.

– Tillsammans anordnar vi seniorkurser för att inspirera till ett aktivt och hälsosamt åldrande, tex Senior Sport School, After Work, Ipadkurser, teknikcafeér mm. Att åldras och bli gammal betyder inte att man ska sluta leva. Man ska fortsätta vara aktiv, vara ute och träffa andra. Den sociala gemenskapen betyder mycket och extra mycket för de äldre som riskerar att bli ensamma.

– Till skillnad från Therese Oleskog som är äldrepedagog, som jobbar mer med planering och utveckling. Jag är lite mer hands on. Man kan säga att jag är spindeln i nätet, samordnar mötesplatser/ träffpunkter, kontaktperson till frivilliga, behjälplig med program, skriva ut, bollplank mm. Jag jobbar också med anhörigstöd, gör förebyggande hembesök till 77-åringar. Vi vill att man i ÖGK ska kunna åldras med bibehållet oberoende o god hälsa.

Man ska leva livet hela livet!

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Mötet med alla seniorer. Man får träffa otroligt många och lära känna olika människor. Man får så mycket tillbaka. Att kunna hjälpa, lotsa personer rätt. Sen är inte den ena dagen den andra lik vilket är roligt.

Vad har gjort att du stannat kvar inom kommunen i så många år?

– Jag har alltid trivts med Östra Göinge kommun även om den inte alltid har fungerat smärtfritt. Under de senaste 10 åren har jag känt att det har blivit ordning och reda. Här händer saker och jag känner nu att vi tillåter seniorer att bli sedda via våra projekt. Idag kan jag stolt säga att jag jobbar i Östra Göinge kommun. Denna kommunen uppmuntrar till eget ansvar vilket gör att man kämpar lite extra för att göra ett bra jobb.

 

Socialsekreterare

Martina Simonsson, socialsekreterare

Hej Martina. Vad gör en socialsekreterare?

– Jag jobbar på Socialtjänsten som utredare inom Barn- och familj. Jag utreder ärenden där någon haft en oro över ett barn och där jag då tittar på om barnet far illa. När det kommer in en orosanmälan till Socialtjänsten, exempelvis från skolan, har vi en mottagningssekreterare som gör en första bedömning om ett ärende ska utredas eller inte. Om ett ärende går vidare till utredning så är det jag och mina kollegor i utredningsgruppen som utreder barnets situation och om barnet och/eller familjen behöver någon form av stöd. Jag träffar barnet, mamma och pappa och har samtal kring oron som anmälts och utgår från frågeställningar som är kopplade till utredningen. Jag pratar också med skola, BVC, sjukvård eller kanske närstående till familjen. Orosanmälan kan komma från skolan, sjukvården eller verksamheter som har oro över barnens livssituation. Grannar, släktingar och privatpersoner kan också anmäla oro över ett barn. Som privatperson kan man välja att vara anonym, men om man jobbar i en annan verksamhet så är man alltid namngiven. Gäller en anmälan våld i hemmet öppnar vi alltid utredning och även då på syskon, om barnet har syskon.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att man får träffa så många olika människor. Ingen dag är den andra lik. Jag har jobbat med detta sedan 2012 och jag stöter fortfarande på situationer jag aldrig varit i innan. Detta innebär att jag måste och får vara nyfiken för att lösa mitt uppdrag. Lite detektivarbete. Man får oftast se positiva förändringar fastän många situationer är tunga. De positiva situationerna överväger de tunga i detta jobbet.

Erfarenheten har gjort att jag lättare nu kan distansera mig från jobbet som privatperson. I början hände det att jag tog med mig jobbet hem i större utsträckning om det handlade om svåra ärenden.

Vad skulle du vilja säga till de som funderar på att arbeta som socialsekreterare?

– I början är man väldigt ambitiös och kan lägga för mycket energi på att skriva detaljerade utredningar men efter några års erfarenhet lär man sig att systematisera och effektivisera sina skrivningar. Du måste gilla att skriva eftersom det är en stor del av jobbet. Och var ödmjuk inför de du träffar och inte dömande. I början kan man lätt tro att man vet så mycket och att man har fått fram allt om barnets situation, när man egentligen bara vet små bitar. Det är viktigt att ha en stor ödmjukhet och respekt för de du möter.

 

Studie- och yrkesvägledare

Selma Mesanovic, studie- och yrkesvägledare

Hej Selma. Vad gör en studie- och yrkesvägledare?

– Som Studie- och yrkesvägledare arbetar man med att förbereda individer till arbete eller vidare studier. Jag jobbar på introduktionsprogram där jag genom vägledningssamtal med ungdomarna säkerställer att de har individanpassade studieplaner som de ska följa för att bli klara med grundskolan. I samtalen hjälper jag också dem att komma underfund med vad de vill göra i framtiden, grundat på deras egenskaper, intressen och förutsättningar. Jag informerar även om det svenska skolsystemet, arbetsmarknaden och arbetslivet genom gruppvägledning.

– Jag är med i REACT och samarbetar med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för att få in sysslolösa elever i skolan. Det kan vara genom att läsa på distans om de har sociala fobier eller kanske praktik på en arbetsplats. Jag har APL-introduktion där jag hjälper elever att förbereda för kommande praktik.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Glädjen jag får från ungdomarna och mina kollegor. Relationsskapandet och att få ungdomarna att själva inse att skolan är viktigt.

Hur har din väg till SYV-yrket sett ut?

– Jobbade en tid inom servicebranschen och ville utbilda mig vidare. Jag valde mellan socionom och SYV men kortet hamnade på SYV eftersom jag ville jobba vägledande.  Jag känner att jag får mycket ut av att få vara ett stödplank för ungdomarna och få de att lära känna sig själva bättre. Jag vill inte påverka utan bara ställa de rätta frågorna. Det finns så många val att göra idag och det urvalet kan göra allt svårare. Men mitt motto är att bestämmer man sig för något så klarar man det och jag vill vara den som ger dom den insikten att de faktiskt kan klara av det.

Stödassistent

Hej Pelle. Vad gör en stödassistent?

– Jag arbetar med att ge stöd till deltagarna på Lunnoms dagliga verksamhet. Våra deltagare kommer från LSS och socialpsykiatrin och vi erbjuder hjälp att komma ut i arbetslivet. Man kan säga att vi är sista steget innan man kommer ut i det riktiga arbetslivet. Detta gör vi genom många olika aktiviteter. Som exempel tvättar vi tvätthallen i Knislinge, vi städar av ute på olika platser och vi driver även fixartjänst 70+ där vi hjälper äldre personer med enkla sysslor t.ex. byta en glödlampa. Vi gör även små jobb från olika företag t.ex. packar skruvar eller monterar artiklar.

Allt vi gör är frivilligt för deltagarna och helt och hållet individbaserat. De jobbar hur mycket de orkar och vill.

Per-Göran Eriksson, stödassistent

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att se glädjen och tacksamheten hos de äldre när man hjälper dem med små enkla sysslor som de inte klarar själva av någon anledning. Och att se våra deltagare komma ut i arbetslivet är också något som gör mig glad.

Vad är det mest positivt med att ha Östra Göinge kommun som arbetsgivare?

– Att man inte behöver be om tillåtelse, utan om förlåtelse. Det är högt i tak och man får sköta sig själv och man får ett ansvar som man förväntas att leva upp till. Litenheten och närheten till alla verksamheter och att vi hjälps åt mellan verksamheterna. Det är också bra att politikerna ser vad vi gör genom sina dagsverken.

 

Undersköterska

Sara Krantz, Undersköterska på Västanvid i Knislinge

Hej Sara. Vad gör en undersköterska?

Jag jobbar på ett äldreboende där jag tar hand om äldre. Jag jobbar på ett somatiskt boende som betyder vård av det kroppsliga. Det handlar om att ge hjälp med hygien, påklädning, dusch och matsituationer. Vi anordnar även aktiviteter som bowling, sittgympa och bingo. Sen är det kontakten med de anhöriga som är en stor bit av arbetet.

Hur har din väg till ditt nuvarande arbete sett ut?

Jag har jobbat i 23 år i Östra Göinge kommun. Jag blev färdig undersköterska år 2000 efter gymnasiestudier på Milnergymnasiet i Kristianstad och har jobbat som undersköterska sedan dess. Tio år på Lindgården i Broby och resterande här på Västanvid i Knislinge.

Du är steg 3-handledare inom Vård- och omsorgscollege. Vad innebär det?

Att vara handledare är ett de privilegium jag har inom detta yrket. Att få lära ut och dela med mig av mina kunskaper till de personer som antingen utbildar sig till undersköterska eller till de som validerar sina tidigare kunskaper och arbetslivserfarenheter. Vård- och omsorgscollege ställer högre krav på de som utbildar sig till undersköterska och då blir mitt ansvar som handledare viktigare eftersom jag verkligen måste visa vad som krävs för att jobba som undersköterska men också vilka utvecklingsmöjligheter det finns. Jag ser varje elev jag handleder som en potentiell ny kollega.

Du jobbar nu på ett nybyggt modernt äldreboende. Hur är det?

Såklart är det skönt med nya fräscha lokaler. Och den nya tekniken som finns tillgänglig underlättar vårt arbete väsentligt. Vi har t.ex. hotellås på alla dörrar, medicinnycklar som är programmerbara och larmtelefoner. Och sen all lyftteknik vi har. Innan fick man dra alla lyftanordningar manuellt, nu styrs allting med fjärrkontroll och underlättar vår arbetsbelastning väsentligt.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Tacksamheten man får från de som bor hos oss. Att få ta del av alla historier, vad dom har varit med om när dom var yngre. Den kunskapen man fått är ovärderlig. Även att få hänga med när de äldre försöker anpassa sig till det moderna samhället. Hjälpa dom med hur Facebook fungerar osv. Det är jätteroligt. Jag trivs jättebra på mitt jobb.

Äldrepedagog

Therese Oleskog, äldrepedagog

Hej Therese. Vad gör en äldrepedagog?

– Jag jobbar tillsammans med seniorlots Maria Görnebrand med att främja ett gott åldrande för kommunens seniorer. Det kan vara uppsökande hembesök, seniorkurser, engagera frivilliga och anhörigstöd. Aktiviteterna ska stärka och inspirera till ett aktivt och hälsosamt åldrande.Jag ansvarar för det strategiska utvecklingsarbetet, planerar och omvärldsbevakar. Det innebär till exempel att jag tar reda på hur andra kommuner arbetar och utreder om det arbetssättet kan tillämpas i Östra Göinge eller om det finns andra arbetssätt som passar vår kommuns förutsättningar bättre. Jag har också ansvar för de olika delar som handlar om hälsosamt åldrande, frivilligverksamhet och anhörigstöd på kommunens hemsida.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är den stora variationen av arbetsuppgifter, blandningen mellan den sociala kontakten med kommuninvånarna och utvecklingsarbetet. Jag får omvärldsbevaka hur samhället och invånarnas förutsättningar förändras och utifrån det skapa verksamheter som ser till seniorernas behov och önskemål. Göingemodellens arbetssätt med ständiga förbättringar passar mig väldigt bra. På så sätt kan vi höja livskvaliteten för våra seniorer. Jag tycker också om att knyta nya kontakter, både med seniorer och i samverkan med andra verksamheter. Denna samverkan kan leda till synergieffekter.

Hur har din väg till äldrepedagog sett ut?

– Jag har socionomexamen och har jobbat som biståndshandläggare inom äldreomsorgen i Östra Göinge kommun. Därefter jobbade jag som diakoniassistent för svenska kyrkan och det var där jag började med det sociala, arrangera sociala mötesplatser osv. Jag samarbetade en del med Östra Göinge kommun och det var genom det jag fick upp ögonen för ett framtida arbete som äldrepedagog. Mina år som socialsekreterare gav också många kunskaper som indirekt kommer till nytta nu.

Övergripande Speciallärare

Christina Olander, övergripande speciallärare

Hej Christina. Vad gör en övergripande speciallärare?

– Jag arbetar med handledning och utbildning av personal som undervisar elever i bland annat anpassad grundskola. Exempelvis kan jag vara med och kartlägga vilka behov vissa elever har och därefter arbetar jag och läraren/specialläraren tillsammans fram en bra undervisningssituation för eleven.  Det jag utbildar/handleder i är bland annat bemötande, arbetsprocesser, specialpedagogiskt förhållningssätt och tydliggörande pedagogik mot all skolpersonal

– Jag tillhör Centrala barn- och elevhälsan där speciallärare, specialpedagoger, psykologer, logopeder, kuratorer, didaktiker, IKT-pedagoger, skolsköterskor och modersmålslärare ingår.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det mångfacetterade. Att jag har många olika arbetsuppgifter och att ingen dag är den andra lik.

Hur har din väg till ditt nuvarande yrke sett ut?

– Jag har lång erfarenhet att jobba inom anpassad grundskola. Började arbeta inom anpassad grundskola 2003 där jobbade jag som fritidspedagog och sedan speciallärare.


Hittade du inte vad du sökte?