Din krisberedskap

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ned? Elen försvinner, inget vatten i kranen eller mobilnätet ligger nere.

Någon gång händer det. Frågan är bara när. Hur klarar du dig då? Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.

Om elen försvinner

Sverige är ett modernt land. Men ett modernt land är också sårbart, det krävs inte mer än några dagars strömavbrott för att mycket av det vi tar för givet ska sluta att fungera.

  • Värmen försvinner
  • Det blir svårt att laga mat
  • Inget vatten i kranen
  • Bankomaterna fungerar inte
  • Mobilnäten och internet går ner

Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid.

Hur kan jag förbereda mig?

Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Med rätt förberedelser kan du även hjälpa andra. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information. Har du vad du behöver vid en kris?
Läs Om krisen eller kriget kommer (MSB).

Information om livsmedel vid kris (Livsmedelsverket)

Skyddsrum

Information om vad ett skyddsrum är och var de finns kan du hitta på webbplatsen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Dricksvatten

Att ha tillgång till rent vatten är en av de viktigaste sakerna vid en kris.

Om kommunen inte alls kan leverera vatten kommer vi att placera ut vattentankar och du får hämta vatten i egna kärl. Vattentankarna ställs i de områden där behovet är störst.

Det kan också hända att vattnet i kranen har blivit förorenat och då måste du koka det. Om vattnet är förorenat är det inte alltid självklart att kommunen ställer ut vattentankar.

Tips vid en vattenkris

  • Se till att du har lämpliga kärl för att hämta dricksvatten i
  • Om vattnet i kranen blivit förorenat ska du koka upp vattnet ordentligt och låta det svalna innan du använder det i matlagning eller som dryck
  • För att spola på toaletten, diska och tvätta dig ska du inte använda rent dricksvatten. Hämta istället vatten i hav, bäck, trädgårdstunna, damm, pool eller liknande
  • Om du har djur som behöver mycket vatten ska du använda vatten från vattendrag. Du kan också kontakta grannar med rent brunnsvatten. Kontrollera gärna förekomsten av vattendrag och grannar med brunnsvatten i förväg.

Kontakt

En lista på de vanligaste telefonnummer som du behöver veta finns här

För att komma i kontakt med Östra Göinge kommun, se här.

Krisberedskapsveckan

Varje år arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och kommunerna krisberedskapsveckan. Målet med krisberedskapsveckan är att få fler privatpersoner att reflektera över hur de kan förbättra hemberedskapen och lösa vardagen vid kris och krig. Välinformerade och förberedda invånare bidrar till att hela landet bättre kommer att klara en svår påfrestning.


Hittade du inte vad du sökte?