Arkiverade synpunkter

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2020-02-24
  • Kommunens inköp av mat
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-02-26
  • Placering av hundlatrin
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-02-24
  • Utbyggnaden av fiber i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-02-18
  • Förbättrad kollektivtrafik till Breanäs
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2020-02-25
  • Bortplockande av hundlatriner och papperskorgar
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-02-24
  • Trygghetsåtgärder efter incidenter
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2020-02-19
  • Bemötande och agerande inom hälsa och omsorg
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-02-24
  • Borttagna hundlatriner
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2020-02-20
  • Kommunsammanslagning med Osby kommun
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2020-02-17
  • Gratis bussresor inom kommunen för pensionärer
  • Förslag
  • Läs mer