Arkiverade synpunkter

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2019-09-17
  • Behov av trygghetsskapande åtgärder i Knislinge och Broby
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2019-09-09
  • Frågetecken kring stolthet
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-09-13
  • Släckt belysning mellan Knislinge och Hanaskog
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-09-05
  • Öppettiderna i simhallen i Broby
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-09-09
  • Trafikhinder efter olycka
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2019-09-04
  • Tillgången till dricksvatten
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2019-08-28
  • Känsla av trygghet och stolthet för kommunen saknas
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-09-05
  • Lugn sommar vid Hanaskogsbadet
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2019-08-20
  • Rastvakter saknas på Mölleskolans fritidshem i Sibbhult
  • Beröm, Klagomål
  • Läs mer
  • 2019-08-23
  • Nattdagis i Östra Göinge kommun
  • Förslag
  • Läs mer