Arkiverade synpunkter

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2022-01-21
  • Utebliven information om läsårstider 2022-2023
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-01-13
  • Beröm till Västanvids korttidsboende
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2022-01-10
  • Hastighet och säkerhet på vägar och bostadsområden i kommunen
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-09
  • Klagomål på snöröjning vid Snapphaneskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-01-05
  • Vass småsten från halkbekämpning på cykelvägar i kommunen
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-13
  • Klagomål på snöröjning av vägar i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-01-03
  • Bristande information från ishallen i Glimåkra
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-01-05
  • Hundgård i Sibbhult
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-12-01
  • Klagomål på halkbekämpning på kommunens gator, gång- och cykelvägar
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-01
  • Klagomål på kommunal snöröjning
  • Klagomål
  • Läs mer