Arkiverade synpunkter

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2023-03-09
  • Besvikelse över bemanningsenheten
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-03-08
  • Missade rutiner och uppmärksammande av hälsotillstånd vid vård i hemmet
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-03-06
  • Beröm och kritik mot hemtjänsten
  • Beröm, Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-03-02
  • Hemtjänstpersonal som felparkerar i Broby
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-03-02
  • Satsning på Broby
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-02-23
  • Underhåll av cykelväg på gamla banvallen
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2023-02-05
  • Icke snöröjda trottoarer
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-02-21
  • Skräpigt i skateparken på Trollacenter
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-02-05
  • Halkbekämpning
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-02-04
  • Blockerad infart efter snöröjning
  • Klagomål
  • Läs mer