Arkiverade synpunkter

  • Besvarat
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2023-11-30
  • Utredning om avveckling av skola en viktig fråga att lyfta
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2023-11-27
  • Uppmaning till fastighetsägare att klippa häck samt hantering av katter
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-11-28
  • Hemtjänstpersonal körde för fort
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-11-27
  • Förtydligande kring utredning om Mölleskolan och perspektiv av barnens mående, trygghet och livskvalité
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-11-27
  • Lyssna på medborgarnas synpunkter gällande Mölleskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-11-27
  • Förtydligande gällande klassindelning och besparingar i utredningen om Mölleskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-11-27
  • Innebörden av att åka buss fem dagar i veckan för skolelever
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-11-29
  • Lyssna på invånarna i Sibbhult gällande Mölleskolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2023-11-29
  • Informationsträff gällande Mölleskolan
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2023-11-27
  • Till vilken ålder får man jobba i kommunen
  • Klagomål
  • Läs mer