Arkiverade synpunkter

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2021-08-17
  • Förslag på aktivitetspark i Knislinge
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-08-02
  • Mat på Lindgården
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-08-03
  • Ansökan om skolskjuts
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-08-12
  • Cykel- och gångväg i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-08-11
  • Förslag om minibibliotek
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-08-13
  • Nedskräpning och skadegörelse på Agnebergs förskola
  • Beröm, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-08-10
  • Beröm till kommunens dagbarnvårdare
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2021-08-10
  • Appen Fixa min gata samt gräsklippning på kommunala ytor
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-08-12
  • Rensning av brunnar i Glimåkra
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-07-26
  • Höga hastigheter utmed Västerled i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer