Arkiverade synpunkter

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2021-11-25
  • Positiva intryck av skoldialogen i Broby
  • Beröm, Förslag
  • Läs mer
  • 2021-11-17
  • Möjlighet att söka statliga projektmedel för att kompensera för den låga utbildningsnivån i kommunen
  • Beröm, Förslag
  • Läs mer
  • 2021-11-22
  • Kommentarer och tillägg till pågående skoldialog
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-11-19
  • Resurspass
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-11-15
  • Önskemål om en multisportsarena, bänkar och en bättre utemiljö vid Snapphaneskolan
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-11-25
  • Cykelväg mellan Hjärsås och Axeltorp
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-11-11
  • Fontän i Helgeån mellan Brogatan och den gamla bron i Knislinge
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-11-18
  • Prästavångsskolans utebelysning
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-11-18
  • Halt golv i Snapphanehallen
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-11-15
  • Möjlighet att lämna anonyma synpunkter till politiker och kommunen kring skolan
  • Förslag
  • Läs mer