Arkiverade synpunkter

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2021-06-04
  • Området Strömshall och kommunal skötsel i Broby
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-06-09
  • Buskar och häckar på gångbanan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-06-08
  • Lekplats i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-05-21
  • Otrevligt bemötande av hemtjänstens personal
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-05-31
  • Rondellen i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-05-24
  • Planering av skolskjuts
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-05-25
  • Bristande vård av två fastigheter i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-05-25
  • Vattentornsområdet i Knislinge
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-05-20
  • Rivning i Hanaskog under pandemin
  • Beröm, Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-05-24
  • Skadegörelse och kriminalitet i kommunen
  • Klagomål
  • Läs mer