Arkiverade synpunkter

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2022-03-25
  • Lekplats i Broby
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-03-23
  • Höga hastigheter utanför skolor i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-03-18
  • Åsikt gällande LIS-plan i Immeln
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-03-21
  • Lösa grenar längst gångbana till följd av röjning
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-03-17
  • Ägare till cyklar eftersöks
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2022-03-18
  • LIS-område i Immeln
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-03-08
  • Hemtjänstproblematik
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-03-14
  • Skräp på rast- och grillplatser
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-03-14
  • Parkering vid äldreboende
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2022-03-09
  • Uppskattad hundrastgård i Knislinge
  • Beröm
  • Läs mer