Arkiverade synpunkter

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2021-06-24
  • Utvecklingen i Hanaskog
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2021-06-17
  • Dagverksamhet Skogsbrynet i Sibbhult
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2021-06-07
  • Personal på Prästavångsskolan
  • Beröm
  • Läs mer
  • 2021-06-09
  • Indragning av resurser i skolan
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-06-17
  • Klippning av häckar på Gränsgatan i Broby
  • Förslag
  • Läs mer
  • 2021-05-28
  • Skötsel av gräsytor i Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-06-16
  • Bänkar vid Immelns båtplats
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-06-17
  • Parken i Broby
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-06-15
  • Förskoletaxan under sommaren
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-06-07
  • Buller i kommunen
  • Beröm, Förslag, Klagomål
  • Läs mer