Arkiverade synpunkter

  • Inkommen
  • Synpunkt
  • Typ av synpunkt
  • 2021-12-06
  • Lastbilstrafik i centrala Knislinge
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-06
  • Flytt av överförmyndare till annan kommun
  • Förslag, Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-06
  • Blixthalka vid järnvägsvallen Broby-Knislinge
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-02
  • Begränsad gatubelysning på grund av trasig gatlykta
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-01
  • Klagomål på snöhantering i kommunen
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-01
  • Snövall utanför infart efter snöplogning
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-01
  • Klagomål på hantering av redovisning gällande smittspridning inom vård och omsorg
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-12-02
  • Utebliven redovisning av smittspridning i lokala tidningar
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-11-30
  • Underhåll av vägar, cykel- och gångbanor efter första snön
  • Klagomål
  • Läs mer
  • 2021-11-30
  • Snöröjning av gångväg i Sibbhult
  • Klagomål
  • Läs mer